Kadetter ved luftkrigsskolen / Cadets at the Air Force academy

Bachelor - ledelse og luftmakt

Vil du ha en ettertraktet lederutdanning? Dersom du synes det virker spennende å lære om militært lederskap og militære operasjoner, kan denne bacheloren være noe for deg.

Studienivå
Bachelor
Sted
Oslo
Trondheim
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt. Ny søknadsfrist kommer

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert
 • Tilfredsstiller fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Kan sikkerhetsklareres til hemmelig
 • Er i aldersgruppen 18–25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og luftmakt. Du får en grundig utdanning som gjør deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner.

Utdanningen bygger på grundig akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Utdanningen gir deg

 • En av Norges mest anerkjente lederutdanninger
 • Mulighet til å lede egne soldater
 • Du kan velge mellom mange spennende tjenestesteder
 • Sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Gratis kost og losji ,1G (tjenestetillegg) Du behøver ikke studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori

Studiets oppbygning

 1. Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I studiet lærer du om militært lederskap og luftmilitær maktanvendelse. Fagområdene luftmakt og ledelse er gjennomgående i hele utdanningen. I tillegg gjennomføres emner som militær idrett og trening, militær engelsk og vitenskapelig metode.

  Luftkrigsskolen vektlegger en grundig akademisk lederutdanning, og fokuserer derfor på å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet. Under utdanningen vil du fordype deg innenfor ett av Luftforsvarets fagfelt (bransjer):

  Kontroll og varsling

  Fagfeltet kontroll og varsling er todelt. Den ene delen handler om å bruke ulike sensorer og systemer for å overvåke trafikk i norsk luftrom. Den andre delen handler om å kommunisere med kampflypiloter og lede eller støtte disse på ulike oppdrag. Om du trives med å jobbe med moderne datasystemer og teknologi, og klarer å ha flere tanker i hodet samtidig, vil denne utdanningen passe godt for deg. Du får jobbe i et luftoperativt miljø der militære operasjoner styres daglig. For opptak til kontroll- og varslingslinjen kreves det at du består egne opptakskrav.

  Styrkebeskyttelse (Force Protection)

  Styrkebeskyttelse handler om å beskytte personell, materiell, infrastruktur og kritisk informasjon mot alle typer trusler. Tjenesten i en Force Protection-styrke er kanskje den fysisk mest krevende tjenesten du kan få som soldat og offiser i Luftforsvaret. Du må regne med høy aktivitet i form av øvelser og skarpe oppdrag. Force Protection har fire elementer i seg: aktivt forsvar, passivt forsvar, skadereparasjon og forebyggende sikkerhetstjeneste. Å jobbe innenfor Force Protection i Luftforsvaret, vil gi deg varierte oppgaver og utfordringer, og du vil få erfaring både innenfor lederskap og fag.

  Luftvern

  Det norske luftvernet består i dag av våpensystemet NASAMS III (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). Primæroppdraget innenfor luftvern er å beskytte objekter eller områder mot trusler fra luften. Bredden i oppdrag, og kompleksiteten i våpensystemet, gjør at avdelingene er selvforsynt med sambandsstøtte og logistikk. Som offiser innenfor fagfeltet luftvern får du kompetanse og utfordringer både innen ledelse av mannskap og håndtering av høyteknologiske systemer.

  Operasjonsstøtte (Mission Support)

  Offiserene innen Mission Support støtter flygere og luftoperative besetningsmedlemmer raskt og effektivt, slik at luftoperative oppdrag blir gjennomført med suksess. For å øke operasjonstempoet, gjennomføre effektiv trening og tilrettelegge forholdene slik at flygerne kan utøve sin primærfunksjon, skal MS-offiserene også bidra med operative og administrative gjøremål før og etter flyoppdrag. Dette fagfeltet gir deg helhetsoversikt og god innsikt i hvordan luftoperasjoner foregår. Du vil trolig oppleve at du jobber «der det skjer» – i et operativt miljø der militære operasjoner styres daglig.

 2. Utdanningen starter i august, og de første ukene gjennomføres på Kjevik ved Kristiansand. Denne delen er felles for alle studieretningene ved Forsvarets høgskole (hær, sjø og luft). Under denne perioden bor du på rom sammen med 4–6 av dine medstudenter.

  Resten av studiet gjennomføres ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Her får alle studenter tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som student ved Luftkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning. Andre dager tilbringes på skytebanen eller med trening.

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. Dette gir deg som nyutdannet tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Luftforsvaret når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen (plikttjeneste). Tjenestestedene er spredt over hele landet, og arbeidsoppgavene vil være knyttet til den fagretningen du har fordypet deg innen. Eksempler på stillingstitler kan være troppssjef eller skiftsjef på mellomledernivå.

  Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen luftmakt og militært lederskap. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret.

  Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Mannskap ombord ubåten KNM Utsira, ved kontrollpultene