Senter for strategiske kurs

​Senter for strategiske kurs gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

Bygningene som huser Forsvarets Høgskole på Akershus festning i Oslo

Generell informasjon 

Senter for strategiske kurs ved Forsvarets høgskole har blant annet ansvar for gjennomføring av Sjefskurset og er lokalisert på Akershus festning. Kurset arrangeres to ganger i året og strekker seg over tre måneder. Målsetningen er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Senteret har også Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet.

Senteret ledes av direktør Odd Reidar Humlegård og i staben inngår medarbeidere fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet samt Forsvaret. 

Historikk

Forsvarets høgskole (FHS) ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1949, men første ordinære kurs ble ikke avholdt før høsten 1955. Dette kurset var opphavet til dagens Sjefskurs. Kurset hadde som formål: «å forberede utvalgte offiserer og sivile embetsmenn for å fylle nøkkelstillinger og ledende stillinger i totalforsvarets organisasjon». Fra august 2018 ble Forsvarets høgskole utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret i tillegg til Institutt for forsvarsstudier (IFS). Senter for strategiske kurs er i dag integrert i IFS. 

 1. Haugsdal Roar_Hovedlærer_2

  Roar Haugsdal

  Seniorrådgiver
  Hovedlærer fra Utenriksdepartementet

  Humlegård Odd Reidar

  Odd Reidar Humlegård

  Leder Senter for strategiske kurs
  Direktør

  Moholdt Jørn Atle_V2

  Jørn Atle Moholt

  Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet
  Spesialrådgiver

  Opsahl-Sværen Joakim Traavik

  Joakim Traavik Opsahl-Sværen

  Hovedlærer fra Forsvaret
  Kommandørkaptein

  Annika Rodriguez V3

  Annika Kristin L. Rodriguez

  Kurskoordinator Senter for strategiske kurs
  Førstekonsulent

Mer om Sjefskurset, Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet