231120-mp-haer-06

Thomas tok militær påbygging etter Politihøgskolen

Nå leder 25-åringen en militærpolitistasjon med seks soldater og en lagfører under seg.

Ett år med militære studier har nå gitt 25-åringen offisersgrad og ansvaret for militærpolitistasjonen i Kirkenes garnison.

– Å lede en militærpolitistasjon betyr å ha ansvar for mange av de samme politifaglige oppgavene som ved en ordinær politistasjon, forklarer løytnant Thomas Authen.

Det innebærer oppgaver som blant annet etterforskning, patruljering, kjøretøykontroller og administrative gjøremål internt i leiren. I tillegg jobber han tett på ledelsen i garnisonen og synes han får et fint innblikk i der beslutningene for garnisonen tas.

– Jeg leder nå seks soldater og en lagfører. Det er ganske sikkert at du kommer ikke rett fra Politihøgskolen og får det samme lederansvaret som vanlig politimann, forklarer han. 

Alle kan søke

Våren 2019 ble han uteksaminert fra Politihøgskolen. Samme høst startet han på den ettårige utdanningen ved Forsvarets høgskole. Alle, uansett alder, med en sivil bachelor- eller mastergrad kan søke på utdannelsen.

– Først er du gjennom en tomåneders rekruttperiode, før du går i gang med fag som fokuserer på offiserens rolle, ledelse og operasjonsplanlegging.

Ved å ta årsstudiet kan du sammen med den sivile graden bli offiser i Forsvaret, på lik linje med dem som tar tre års krigsskole. Det stilles heller ingen krav til førstegangstjeneste eller annen militær erfaring.

– Jeg vil absolutt anbefale utdannelsen til de som går, eller har gått på Politihøgskolen, og som kan tenke seg et liv i uniform. Enten du da fortsetter i Forsvaret eller går tilbake som sivil politimann, er ikke den lederutdannelsen og ledererfaringen dum å ha på cv-en, fastslår han. 

Håper å kunne bli troppssjef

Før politiutdannelsen avtjente den nybakte løytnanten førstegangstjenesten nettopp i Kirkenes. Å komme tilbake hit, synes han har vært en fin opplevelse.

– Jeg hadde en god tjeneste her. Nå skal jeg være her i to år og drifte militærpolitistasjonen, før jeg håper å kunne tre inn i en troppssjefstilling, sier Authen.

Han synes det er trygt å ha en jobb i Forsvaret.

– Absolutt. Du har en kontrakt frem til du er 60 år. Å vite at du har en så sikker jobb, er en av årsakene til at jeg søkte meg til Forsvaret.

231120-mp-haer-05.jpg
Løytnant Thomas Authen (25) leder en militærpolitistasjon i Kirkenes.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

  • Utdanningen bygger videre på den sivile graden du allerede har, uansett fagområde. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.
  • Du får teoretisk og praktisk kunnskap i å lede andre, og du får kompetanse i militærprofesjonen og militære operasjoner.
  • Etter studiet er du sikret en relevant og spennende jobb som offiser i Forsvaret.
  • Du kan også bygge videre på utdanningen, slik at du blir aktuell for stillinger på et høyere stabsnivå i Forsvaret.