GSV - Høybuktmoen / The military camp at Høybuktmoen, used by the border patrol soldiers

Høybuktmoen (GSV)

Høybuktmoen leir ligg halvanna mil vest for Kirkenes. Leiren er heimebase til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) som vaktar grensa vår mot Russland.

Adresse
Garnisonen i Sør-Varanger, 9912 Hesseng
Kontakt
915 03 003

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), òg kalla Grensevakta, har som hovudoppgåve å patruljere og overvake den 198 kilometer lange norsk-russiske grensa. Grensevakta er underlagt Finnmark landforsvar og er organisert i fem kompani: Jarfjordkompaniet, Pasvikkompaniet, Utdanningskompaniet, Garnisonskompaniet og Jegerkompaniet.

Grensevakta har tilhald på Høybuktmoen leir, eit kvarters køyring vest for Kirkenes by i Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger ligg heilt nordaust i Troms og Finnmark fylke, og grensar til to av våre naboland: Finland og Russland. Grensa mot Russland er også Schengen-grense, noko som stiller høge krav til nærvær og overvaking.

Personellet opererer i små einingar langs grensa, og bur periodevis langt unna Høybuktmoen. Personellet løyser oppdraget med båt og til fots – og med ski og snøscooter om vinteren. Grensevakta utdannar om lag 600 soldatar kvart år.

Forsvarets verkstad Troms-Finnmark har ein av dei fem landverkstadene sine på Høybuktmoen. Forsvarets logistikkorganisasjon er òg representert på Høybuktmoen med Forsyningsseksjon Finnmark. Seksjonen leverer forsyningar og tenester til Forsvarets avdelingar her. I tillegg har garnisonen einingar frå Cyberforsvaret, Forsvarsbygg og fleire andre avdelingar i Forsvaret.

Aktivitetar og lokalmiljø

Høybuktmoen er omgitt av vakker natur sommar som vinter, og regionen er eit eldorado av naturopplevingar. Her er alt frå flott kystnatur ved Barentshavet til innlandsnatur i Øvre Pasvik nasjonalpark. Du har mange flotte fiskevatn og elvar – også grenseelvane Pasvikelva og Grense Jakobselv. Les meir om reglane som gjeld for fiske i grensevassdraga.

Om sommaren står midnattssola på himmelen frå 17. mai til 21. juli. Mørketida varar frå slutten av november til midten av januar, og du kan oppleve nordlyset frå tidleg haust til slutten av mars.

Sør-Varanger kommune har ei rekkje lag og foreiningar for fritidsaktivitetar. Anten du driv med idrett, jakt eller fiske – eller om du er lidenskapleg opptatt av film, foto, snøscooter eller hundar, vil du finne eit tilbod som passar for deg. Sjå nettsidene til kommunen eller Visit Kirkenes for meir informasjon. For kulturaktivitetar kan du sjå kulturkollektivet Pikene på Broen, Kirkenes kino eller Sør-Varanger bibliotek.

Kommunen har 10 000 innbyggarar, og Kirkenes er bysenter og endestopp for Hurtigruten og E6. Lufthamna har daglege direkteflygingar til Oslo og fleire andre destinasjonar.

Bustad og familienettverk

Om du treng meir informasjon om utleigebustadar på tenestestaden, kan du lese meir på Forsvarsbygg Basen.

Det er frivillige familienettverk ved fleire av Forsvarets tenestestader. I Sør-Varanger finn du Vargtussene – eit nettverk for tilsette kvinner og medflyttarar. Nettverket gir deg eit alternativ til det å bu på ein stad med sterk tilknyting til Forsvaret. Vargtussan arrangerer jamlege treff, treningar og festar. Du finn oss på Facebook.

Familiekontakt

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekontaktar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Kontakten skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt GSV for å komme i kontakt med familiekontakten ved garnisonen.