201125_HESY_9895

Vegar sikret seg drømmejobben

– Årsstudiet i ledelse og militære operasjoner åpner opp for en utrolig spennende karriere i Sjøforsvaret, sier Vegar Strømmen.

Vegar Strømmen stortrives med en jobb på sjøen, om bord på KV «Senja». Drømmejobben i Kystvakten fikk den matrosutdannede 25-åringen ved å ta årsstudium i ledelse og militære operasjoner i Forsvaret.

Han synes det beste med studiet var at studentene var blandet sammen med de andre forsvarsgrenene det første halvåret.

– Det er med på å skape en større forståelse for de andre forsvarsgrenene, og man knytter nettverk på tvers av dem. Det er uten tvil noe som kommer til nytte senere, sier han.

«Det er en utdanning som åpner mange dører etter hvert, uansett hvilken utdanning man har fra før»

Vegar Strømmen

I tillegg forteller Vegar om den delen av utdanningen som er et tolvukers tokt med seilskuten «Statstraad Lehmkuhl». Turen gikk sørover til Kanariøyene og videre vestover til USA og tilbake igjen til Norge. Her sto opplevelsene og lederskapsutfordringene i kø.

– Du finner fort ut hvordan du selv er som person, etter tolv uker tett på andre medkadetter, fortsetter han.

Tilbake til Forsvaret

25-åringen valgte årsstudiet fordi det hørtes ut som et spennende konsept.

– Studiet gir grunnleggende offiserkompetanse og åpner mange dører i organisasjonen, sier Vegar.

25-åringen har fagbrev som matros fra Forsvaret, og deretter gikk han Nautikk via Y-veien ved NTNU i Ålesund. Fra høsten 2019 til sommeren 2020 gikk han årsstudium i militære studier.

– Det ga mersmak å være matroslærling, og jeg ville derfor prøve å komme tilbake hit etter endt utdanning.

Krevende, men lærerikt

– Det er ikke et vanlig årsstudium som man kan surfe gjennom, sier Vegar.

Han legger til at det stilles strenge krav til deg som person innenfor samarbeid, kommunikasjon, lærevilje, motivasjon og beslutningstaking. I tillegg til at man får mange verktøy med seg videre som man får bruk for som en god leder.

­– På årsstudiet lærte jeg mye om meg selv, og hvordan jeg er i ulike omgivelser. Du blir satt i flere situasjoner hvor du må ut av komfortsonen, fortsetter han.

– Med offisersutdanning i bunn kan du ende helt til topps, om du vil. På fartøy har du mulighet til å ende opp som skipssjef. I tillegg er det mange spennende stillinger på land om du blir lei av sjøen etter hvert.

Drømmejobben

201125_HESY_9887.jpg

Vegar regnes per nå som kadett og holder på med å løse sertifikatet og bli klarert vaktsjef etter hvert. I tillegg har han stilling som fiskeriinspektør II. Dette er en opplæringsstilling innenfor fiskeri- og ressurskontroll, som er noe av det viktigste Kystvakten holder på med til det daglige.

– Jeg stortrives i Kystvakten. Jeg tjenestegjør på KV «Senja», og det er varierte dager med operasjoner, navigasjon, øvelser og annet, forteller han.

Vegar vil bruke tiden fremover på å bli en god navigatør og ha fokus på fiskeri og andre fagområder innenfor kystvaktfelt.

– Drømmen er å ende opp som skipssjef en vakker dag. Derfor var dette årsstudiet avgjørende for meg for å ha mulighet til å kunne ende opp der. Jeg har det ikke travelt, og vil bruke tiden godt. Det er mye å sette seg inn i, og viktig å ikke gape over for mye i starten, avslutter han.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

  • Utdanningen bygger videre på den sivile graden du allerede har, uansett fagområde. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.
  • Du får teoretisk og praktisk kunnskap i å lede andre, og du får kompetanse i militærprofesjonen og militære operasjoner.
  • Etter studiet er du sikret en relevant og spennende jobb som offiser i Forsvaret.
  • Du kan også bygge videre på utdanningen, slik at du blir aktuell for stillinger på et høyere stabsnivå i Forsvaret.