En flymekanikerlærling ved Bodø hovedflystasjonAn aircraft mechanic apprentice at Bodø Main Air Base

Flymotor­­mekaniker­­faget

Dette faget tilbys ikke som lærefag i 2023. Du kan derfor ikke bli flymotormekaniker-lærling hos Forsvaret per nå.

Type
Læretid med førstegangstjeneste
Sted
Lokal avdeling
Varighet
2 år
Avdeling
Luftforsvaret
Søknadsfrist
Tilbys ikke i 2023

Som flymotormekaniker-lærling får du opplæring i vedlikehold av flymotoren, dens komponenter og relaterte systemer på en av Luftforsvarets flytyper.

Under læretiden får du også god kompetanse på viktige områder som helhetstenkning, analyse samt system- og sikkerhetsforståelse.

Krav til søker

 • Være norsk statsborger

 • Må fylle 18 år i løpet av opptaksåret

 • Ha god vandel, og må kunne sikkerhetsklareres

 • Ha bestått sesjon. Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da kalles du inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, hvis du ellers blir funnet kvalifisert

 • Ha normalt god helse

 • Ha bestått alle fag på VG3 flyfag. Ha vurderingen «god» i orden og oppførsel alle skoleår, og lite fravær

Om utdanningen

Flymotormekanikerfaget vektlegger opplevelse, innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av flymotoren, dens komponenter og tilhørende systemer.

Fagopplæringen varierer etter hvilken flytype du får læreplass på. Etter gjennomført rekruttskole (8 uker) fortsetter du med kurs i teknisk forvaltning-flyfag (5 uker) ved Luftforsvarets skoler (LS). Deretter følger introduksjonskurs eller typekurs av varierende lengde. Ytterligere fagopplæring vil foregå på en av Luftforsvarets flystasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er flymotormekaniker. Etter bestått fagbrev og fullført læreperiode, har du gode muligheter for videre tilsetting hvis du fyller Forsvarets øvrige krav til ansettelse.

Ved å gjennomføre læretiden i Forsvaret kan du også bruke Forsvarets gode studietilbud. Du kan ta generell studiekompetanse som nettstudium og få støtte til andre yrkesrettede kurs i løpet av læretiden.

Forsvaret har lærlinger på ulike tjenestesteder over hele landet og på sjøforsvarets fartøy. Antall læreplasser på de ulike tjenestestedene varierer fra år til år, og med det enkelte lærefag, men muligheten for en spennende læreplass er god i Norges største lærebedrift.

Om læretiden i Forsvaret

 1. Kontorlærlinger i Forsvaret

  I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

  Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg.

  Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og vi stiller krav til både utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.

  Den daglige tjenesten er som ved andre lærebedrifter, og du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver innen lærefaget ditt. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.

  Andreåret av læretiden dreier seg primært om fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne fagveiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden kan du søke tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste eller utdanning vil variere fra fag til fag.

 2. Ved å kombinere læretid med førstegangstjeneste som militær lærling får du økonomiske betingelser som vernepliktig første læreåret:

  • Tjenestetillegg på kr 198 pr dag
  • Lærlingetillegg på kr 27,50 pr dag (etter fullført rekruttopplæring)
  • Dimisjonsgodtgjørelse på 38 142 kroner (etter 365 dagers tjeneste)
  • Du kan også få forsørgertillegg, støtte til husleie og andre boutgifter etter egne regler.
  • Militære lærlinger har ikke rett til borteboerstipend.
  • Sivile lærlinger i Forsvaret kan ha krav på borteboerstipend, dersom de ellers fyller kravene, og ikke allerede har statlig boligstøtte/fritt kvarter.

  Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til ting du ikke får fra Forsvaret. Du mottar tjenestetillegg også for helger, permisjonsdager og høytider.

  Det andre året får du lærlinglønn i henhold til Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten:

  • 50 prosent av begynnerlønn for fagarbeider (dvs. 50 prosent av lønnstrinn 36), tilsvarende 16 129 kroner per måned
  • Lærlingetillegg på 36 kroner per dag (trekkpliktig)
  • Overtidsbetaling etter gjeldende regler
  • Vakt- og øvingstillegg i henhold til egne satser, dersom man har slik tjeneste 
  • Fri kost og losji når du bor ved Forsvarets avdelinger* (skattlegges andre året)
  • Syv gratis hjemreiser tur/retur hvert år
  • Rabatter på offentlig kommunikasjon (90 prosent rabatt på tog)
  • Mulighet til å ta fag fra videregående skole samt yrkesrelaterte kurs med stipend/støtte fra Forsvaret. Les mer her.
  • Inntil 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning ved fullført førstegangstjeneste
  • Gratis lege- og tannlegebehandling det første året 

  Alle som er inne til førstegangstjeneste, får 20 permisjonsdager som kan brukes i løpet av de første 12 månedene. For andre læreår opptjenes feriedager i henhold til ferieloven.

  Du kan også søke om å få dekket faste utgifter som husleie, mobilabonnement, renteutgifter og tilsvarende, det første året av læretiden. Du finner mer informasjon og betingelser her.

Forsvarets lærefag

Med rundt 30 ulike lærefag er Forsvaret landets største lærebedrift. Se hvilke lærefag vi tilbyr her.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.