En flymekanikerlærling ved Bodø hovedflystasjon
An aircraft mechanic apprentice at Bodø Main Air Base

Flysystem­­mekaniker­­faget

Som lærling i flysystemmekanikerfaget lærer du å vedlikeholde en av Luftforsvarets flytyper. Opplæringen legger vekt på luftfartøyets komponenter, systemfunksjon og systemintegrasjon opp mot flygedyktighet.

Studienivå
Lærling med førstegangstjeneste
Sted
Flere avdelinger
Varighet
2 år
Avdeling
Luftforsvaret
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt. Ny søknadsfrist kommer.

Krav til søker

 • Være norsk statsborger
 • Må fylle 18 år i løpet av opptaksåret
 • Ha god vandel, og må kunne sikkerhetsklareres
 • Ha bestått sesjon. Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da kalles du inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, hvis du ellers blir funnet kvalifisert
 • Ha normalt god helse
 • Ha bestått alle fag på VG3 flyfag. Ha vurderingen «god» i både orden og oppførsel alle skoleår, og lite fravær

Om utdanningen

Som lærling i flysystemmekanikerfaget får du opplæring i vedlikehold av en av Luftforsvarets flytyper. Forsvaret har dyktige fagansvarlige som vil gi deg god kompetanse på viktige områder som helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse samt forståelse for viktigheten av dokumentasjon og kvalitetssikring.

Fagopplæringen vil variere med hvilken flytype du får læreplass på. Etter gjennomført rekruttskole (8 uker) fortsetter du med kurs i teknisk forvaltning-flyfag (5 uker) ved Luftforsvarets skoler (LS). Deretter følger introduksjonskurs eller typekurs av varierende lengde. Ytterligere fagopplæring vil foregå på en av Luftforsvarets flystasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er flysystemmekaniker. Etter bestått fagbrev og fullført læreperiode, har du gode muligheter for videre tilsetting hvis du fyller Forsvarets øvrige krav til ansettelse.

Ved å gjennomføre læretiden i Forsvaret kan du også bruke Forsvarets gode studietilbud. Du kan ta generell studiekompetanse som nettstudium og få støtte til andre yrkesrettede kurs i løpet av læretiden.

Forsvaret har lærlinger på ulike tjenestesteder over hele landet, og på Sjøforsvarets fartøy. Antall læreplasser på de ulike tjenestestedene varierer fra år til år, og med det enkelte lærefag, men muligheten for en spennende læreplass er god i Norges største lærebedrift.

Om læretiden i Forsvaret

 1. Kontorlærlinger i Forsvaret

  I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

  Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg.

  Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og vi stiller krav til både utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.

  Den daglige tjenesten er som ved andre lærebedrifter, og du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver innen lærefaget ditt. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.

  Andreåret av læretiden dreier seg primært om fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne fagveiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden kan du søke tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste eller utdanning vil variere fra fag til fag.

 2. Økonomiske vilkår under læretiden (per 1. januar 2024)

  År 1:

  • Utdanningstillegg kr 9750 per måned + lærlingtillegg* på kr 1275 per måned
  • 20 permisjonsdager
  • Gratis lege- og tannlegebehandling​
  • Forsørgertillegg, støtte til husleie og andre boutgifter etter egne regler

  *lærlingtillegg får man ikke for rekruttskoleperioden (første 8 uker)

  År 2:

  • Lønn kr 17 437,50 + lærlingtillegg kr 1320 per måned​
  • Overtid, vakt og øvingstillegg etter egne regler
  • Lønn og tillegg er trekkpliktig (skattes)​
  • Feriedager i henhold til ferieloven​

  Begge år:

  • Fri kost og losji (må skattes av 2. år)​
  • Fri uniform​
  • Rabatt på offentlig kommunikasjon​ (90 % på tog)
  • 7 gratis hjemreiser per år​
  • Tilgang på Forsvarets velferdstjenester​

  Stipend til yrkesrettede kurs, se forsvaret.no/kurs.

Forsvarets lærefag

Med rundt 30 ulike lærefag er Forsvaret landets største lærebedrift. Se hvilke lærefag vi tilbyr her.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.