Ingeniør Erik Grefsrud

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)

Denne utdanning er under omlegging: Sjekk derfor i stedet Bachelor i Ingeniørfag – ingeniøroffiseren, bygg/geomatikk

Type
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Utdanningen er under omlegging - se studiet Bachelor i ingeniørfag bygg/geomatikk

Dette studiet er under omlegging - Sjekk ut Bachelor i ingeniørfag - ingeniøroffiseren bygg/geomatikk for nytt utdanningsløp.

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2 og fysikk F1, eller forkurs for ingeniørutdanning
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). 
 • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Dersom du ikke har vært på sesjon, kaller vi deg inn til dette etter at søknaden din er behandlet.
 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret. 
 • Være i aldersgruppen 18-25 år
 • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geometikk) gir deg en lederutdanning med fordypning innen militær bygg- og anleggsteknikk, eller militær geomatikk. 

Du kan jobbe med alt fra å utarbeide kart til bruk i militære operasjonsverk, til å vurdere sikring av bygg i risikoområder. Kanskje vil du dimensjonere broer, eller gi råd om hvor det vil passe å etablere en observasjonspost. 

Fordeler med denne utdanningen

 • I tillegg til bachelorgraden får du også studiepoeng innen ledelse
 • En ingeniørfordypning med høy akademisk kvalitet
 • Utdannelsen gjør at du kan fungere både som rådgiver og leder
 • Du kan jobbe på alt fra et sjøfartøy eller flyskvadron, til spesialstyrkene eller grensevakten
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Betalt utdanning, kost og losji, ingen studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  – I Forsvaret er denne utdanningen ettertraktet i alle avdelinger

Studiets oppbygning

 1. Bachelor i ledelse og ingeniørfag - oppstart høst 2022

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i ledelse og ingeniørfag - oppstart høst 2022

  2. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  3. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  4. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  Bachelor i ledelse og ingeniørfag - oppstart høst 2022

  3. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor i ledelse og ingeniørfag - oppstart høst 2022

  4. studieår Høst 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester
 2. Fordypning i ledelse og ingeniørfag (MilAnl) - oppstart høst 2021

  1. studieår Høst 2021

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  1. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested
 3. Fordypning i ledelse og ingeniørfag (MilGeo) - oppstart høst 2021

  1. studieår Høst 2021 / Vår 2022

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Fordypning i ledelse og ingeniørfag (MilGeo) - oppstart høst 2021

  2. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  3. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  4. semester

  Dette semesteret gjennomføres hos eksternt studiested

  Fordypning i ledelse og ingeniørfag (MilGeo) - oppstart høst 2021

  3. studieår Høst 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du gjennomgå grunnleggende ingeniøremner som matematikk, fysikk og kjemi – samt mer spesialiserte emner innenfor bygg og anlegg eller geomatikk. Dette vil gjøre deg i stand til å jobbe som ingeniøroffiser i Forsvaret.

  Du vil få mulighet til å fordype deg i både militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg) og militær geomatikk (MilGeo).

  MilAnlegg er bygg- og anleggsteknikk i en militær ramme. Her lærer du basiskunnskap som er nødvendig for en byggingeniør, og tilegner deg praktiske ferdigheter for å funne fungere i rollen som ingeniør i Forsvaret.

  En byggingeniøroffiser må for eksempel kunne lede en ingeniørtropp i felt, drifte eiendom, bygg og anlegg, vurdere sikring av bygg eller behov for fortifikasjon. Du lærer også hvordan man kan etablere militær infrastruktur i inn- og utland, eller dimensjonere broer, veier og enkle bygninger. Det vil for eksempel si at du er en av de som jobber med hvordan man skal bygge opp en militærleir i en ørken, eller hvorvidt en bestemt bro tåler vekten av en stridsvogn.

  MilGeo er geomatikk satt inn i en militær sammenheng. Geomatikk er en fellesbetegnelse på fagene geografi, geodesi, fotogrammetri, fjernmåling, kartografi og geografiske informasjonssystemer. En militær geomatiker bruker ferdigheter innen disse fagene til å samle inn, analysere og gi geografisk informasjon til støtte i militære operasjoner.

  Det innebærer at du vil kunne hjelpe en sjef med å ta de riktige avgjørelsene i felt. Det kan for eksempel være å analysere hvor det er mulig å kjøre med ulike hjul- og beltekjøretøy, eller hvor det egner seg å plassere en observasjonspost. Du blir dermed en ressursperson i å vurdere hvordan omgivelsene påvirker terrenget, og hvordan terrenget og omgivelsene påvirker militære operasjoner.

 2. Utdanningen starter i august, og de første ukene gjennomføres på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studieretningene ved Forsvarets høgskole (hær, sjø og luft). Under denne perioden bor du på rom sammen med 4–6 av dine medstudenter.

  Etter denne perioden fortsetter studiet ved Krigsskolen som ligger på Linderud i Oslo. Enkelte emner gjennomføres ved NTNU Gjøvik. Emnene som avlegges ved NTNU Gjøvik, er grunnleggende ingeniøremner, og inngår som fellesemner og programemner i studiet.

  Undervisningen ved NTNU Gjøvik gjennomføres hovedsakelig som fjernundervisning (ved Krigsskolen), med noen samlinger på Gjøvik. Ved behov vil forelesere og veiledere fra NTNU Gjøvik komme til Krigsskolen for å undervise.

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning, andre dager tilbringes ute på feltøvelser.

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Variert studiehverdag
  Alle elever får tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler (tomannsrom). Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, spisemesse og idrettshall. Som elev ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  All undervisning er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

  Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.

  Siden du enten bor eller samarbeider mye med medstudentene dine, blir dere raskt godt kjent, og vi garanterer at du vil få mange nye venner.

 4. Som ingeniøroffiser blir du leder eller faglig rådgiver. Som troppssjef vil du ha ansvar for om lag 30–40 soldater.

  Du blir rådgiver innen det fagområdet du har spesialisert deg i, enten MilAnlegg eller MilGeo. Du vil ha mulighet til å bytte mellom disse underveis i karrieren.

  Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret under den påfølgende obligatoriske praksisperioden på tre år. Tjenestestedene for denne perioden er spredt over hele landet.

  Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med denne utdannelsen bygge på med en mastergrad i militære studier.

  Studiet gir deg også muligheter for påbygning og mastergrad ved sivile utdanningsinstitusjoner.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school