Ingeniør Erik Grefsrud

Bachelor i ingeniørfag – ingeniøroffiseren, bygg/geomatikk

Som ingeniøroffiser jobber du for fremtidens forsvar og lager gode løsninger som setter klima, miljø, bærekraft og mennesker i sentrum. Med denne bacheloren får du en ingeniørutdanning og ledelse.

Type
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3,5 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist

Krav til søker

 • Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1 – eller generell studiekompetanse med matematikk og fysikk i årsstudium forkurs ingeniør
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter fem på teoritesten (allment evnenivå).
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret
 • Være i aldersgruppen 18–25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.

Om utdanningen

Har du lyst til å lede en ingeniøravdeling, forstå og forme terrenget, prosjektere og lede bygging av militær infrastruktur som broer, veier og leirer både i Norge og internasjonalt eller støtte planlegging og gjennomføring av militæroperasjoner med blant annet avanserte data analyser og 3D modeller av terreng både i Norge og internasjonalt?

Som ingeniøroffiser får du en spennende og variert arbeidsdag og muligheten til en lang og variert karriere i Forsvaret. En karriere som gi deg anledningen til å veksle mellom stillinger med fokus på teknologi, innovasjon eller utvikling eller sikte mot toppleder stillinger i Forsvaret.

Denne utdanningen gir

 • Fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • En utdanning som gjør deg i klar for å være både en ingeniør og offiser
 • Gratis kost og losji samt tjenestetillegg (1G) under studiet. Du trenger ikke studielån. 
 • Du kan jobbe overalt i Norge hvor Forsvaret er til stede – fra Kirkenes i nord, til Rygge i sør. 
 • En variert skolehverdag med både teori, praksis og øvelser 
 • Utdanningen er ettertraktet i alle deler av Forsvaret 

Spørsmål og svar

 1. Bachelor i ingeniørfag, ingeniøroffiseren, skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å kunne fungere som både ingeniørfaglige rådgivere og militære ledere i Forsvaret. Med utgangspunkt i at en offiser skal kunne føre kommando over militære styrker og ta beslutninger som i ytterste konsekvens kan få følger for menneskers liv og død, i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress, legges det opptil flere arenaer hvor offiserkompetansen skal utvikles. Utviklingen av offiserkompetanse er et gjennomgående element i studiet. 

  Vi tilbyr to spesialiseringsretninger, byggeteknikk og geomatikk. Du vil velge retning etter oppstart og introduksjon til ingeniøroffiserprofesjonen. I spesialiseringen geomatikk vil du få kunnskap som gjør deg i stand til å samle inn, analysere og gi geografisk informasjon til støtte i militære operasjoner. Geomatikk er en fellesbetegnelse på fagene geografi, geodesi, fotogrammetri, fjernmåling, kartografi og geografiske informasjonssystemer, og vi lærer deg å benytte disse fagene for å kunne oppnå en fordel på stridsfeltet. 

  I spesialiseringen byggeteknikk vil du få kunnskap som gjør deg i stand til å blant annet drifte eiendom, bygg og anlegg, vurdere sikring av bygg eller behov for fortifikasjon. Du lærer også hvordan man kan etablere militær infrastruktur i inn- og utland, samt å dimensjonere broer, veier og enkle bygninger. Det vil for eksempel si at du er en av de som jobber med hvordan man skal bygge opp en militærleir i en ørken, eller kontrollere hvorvidt en aktuell bro tåler vekten av en stridsvogn. 

 2. Som ny kadett møter du i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Etter oppholdet på Heistadmoen gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Også her vil du følge semesterets andre emne sammen med kadetter fra andre studieretninger, men kadettene er fordelt mellom Oslo og Bergen. 

  Etter denne perioden fortsetter studiet ved Krigsskolen som ligger på Linderud i Oslo.

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning, andre dager tilbringes ute på feltøvelser. 

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis. 

  Studiehverdagen er variert og innholdsrik og er fysisk, mentalt og kognitivt krevende. Alle elever får tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler (tomannsrom). Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, spisemesse og idrettshall. Som elev ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden. 

  All undervisning er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger. 

 4. Som ingeniøroffiser blir du leder eller faglig rådgiver. Som troppssjef vil du ha ansvar for om lag 30–40 soldater. Du blir rådgiver innen det fagområdet du har spesialisert deg i, enten byggeteknikk eller geomatikk. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret.

 5. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med denne utdannelsen bygge på med en mastergrad i militære studier. Studiet også kvalifiserer generelt til videre studier på masternivå. For opptak til en særskilt masterstudie, som for eksempel master i teknologi (sivilingeniør), kreves det en fordypning som går utover minimumskravene i rammeplanen for ingeniørutdanning.

Studiets oppbygning