Lagførere fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani

Bachelor - ledelse og landmakt

Vil du ha en ettertraktet lederutdanning? Vil du lære om militært lederskap og militære operasjoner? Da er denne bacheloren noe for deg.

Studienivå
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt. Ny søknadsfrist kommer.

Krav til søker

 • Norsk statsborgerskap
 • God vandel og personlig egnet
 • Generell studiekompetanse 
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert
 • Tilfredsstiller fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
 • Tilfredsstille helsekrav, og må helsemessig kunne skikkes for ansettelse og internasjonale operasjoner (Intops A)
 • Kan sikkerhetsklareres til hemmelig
 • Er i aldersgruppen 18–25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.


Om utdanningen

Bachelorgraden i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt gir deg en militær profesjonsutdanning som skal gjøre deg i stand til å forberede, planlegge, lede og gjennomføre operasjoner. Dette innebærer å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre militære utfordringer og løse militærfaglige oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner i fred, krise og krig.

I yrket du utdanner deg til vil du i ytterste konsekvens møte ekstreme situasjoner, der du møter etiske og juridiske dilemmaer. Utdanningen skal skape kritisk tenkende og reflekterende militære offiserer med teoretisk og praktisk militær kjernekompetanse og legge grunnlaget for å lære hele livet i den militære profesjonskonteksten.

Utdanningen gir deg

 • En solid utdanning innen militær profesjonskunnskap og ledelse

 • Fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning

 • Tidlig ansvar som offiser innen oppdragsløsning og ledelse av egne soldater 

 • Mange spennende jobbmuligheter i inn- og utland

 • Gratis kost og losji, 1G (tjenestetillegg). Du trenger ikke studielån

 • En variert og spennende skolehverdag 

Spørsmål og svar

 1. Lederutdanningen i Forsvaret er unik fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder. Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen landmakt og militært lederskap. Du vil få økt forståelse for fagområder som militærmakt, etikk, ledelse og strategi.   

  Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på egen og andres lederutvikling gjennom gruppearbeid og gruppeprosesser. En stor del av utdanningen er knyttet opp mot profesjonsnære arenaer i samarbeid med Hæren. Denne praksisen er tett koblet til den teoretiske delen av undervisningen for å skape en helhetlig forståelse for de krav som stilles til fremtidens offiserer. 

  Undervisningen består av en blanding mellom teori og praksis og du vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, klasseromsundervisning, øvelser, gruppeoppgaver og egenstudier. Studiet stiller store krav til egeninnsats og forberedelser til både teoretisk undervisning og praksis. Vurderingsformene er varierte og kan være både skriftlige, muntlige og praktiske. 

 2. Som ny kadett møter man i starten av august for å gjennomføre det første emnet som er felles for alle bachelorprogrammene og årsstudiet ved Forsvarets høgskole. Dette emnet foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Etter oppholdet på Heistadmoen gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Også her vil du følge semesterets andre emne sammen med kadetter fra andre studieretninger, men kadettene er fordelt mellom Oslo og Bergen. 

  Resten av studiet vil du være tilknyttet Krigsskolen i Linderud leir, men du har i perioder undervisning og praksis andre steder. Totalt vil du oppholde deg rundt 6 mnd. i andre leirer. Disse oppholdene gir deg anledning til å bli bedre kjent med Forsvarets ulike avdelinger og noen av dine fremtidige kollegaer, i tillegg til faglig påfyll og øving.

 3. Studiet på Krigsskolen er et fulltidsstudium, der all undervisning er obligatorisk. Undervisningen skjer vanligvis i ukedagene, men man må være forberedt på noe helgeaktivitet. Det er i perioder undervisning på andre steder enn Krigsskolen i forbindelse med øvelser og praksis. 

  Studiehverdagen er variert og innholdsrik og er fysisk, mentalt og kognitivt krevende. Utdanningsmodellen tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom studentaktiv undervisning. All praksis, veiledning og undervisning tar utgangspunkt i en studentaktiv og problemløsende tilnærming og stimulerer til samhandling. Dette for å utvikle selvstendige og kritisk tenkende hæroffiserer med de riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

  På Krigsskolen bor du på tomannsrom. Her får alle tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boliger som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettsfasiliteter. Som kadett ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider gratis i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. 

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både gymsal, basseng, styrkerom og nærhet til Oslomarka. 

 4. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Hæren/Forsvaret. Det norske forsvaret har tjenestesteder over hele landet, fra Kirkenes i nord til Oslo i sør. Som første stilling etter uteksaminering vil de fleste tjenestegjøre i Hæren som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å lede planlegging og gjennomføring av utdanning og oppdragsløsning av din egne tropp, både i garnison og felt. 

  Karrieremulighetene innen Forsvaret er mange. Utdanningens overordnede mål er å gi kadettene de beste forutsetningene for offisersstillinger innen relevant fagområde i Hæren og Forsvaret i Norge og internasjonalt.  

  Studiet kvalifiserer for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, og ved nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Offiserer med denne bachelorutdanningen kan søke mastergrad i militære studier ved Forsvarets høgskole. 

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.