Lagførere fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani

Bachelor - ledelse og landmakt

Vil du ha en ettertraktet lederutdanning? Vil du lære om militært lederskap og militære operasjoner? Da er denne bacheloren noe for deg.

Type
Bachelor
Sted
Oslo
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2022.

Krav til søker

 • Ha generell studiekompetanse 

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert.

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5

 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret

 • Være i aldersgruppen 18-25 år

  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og landmakt. Du får en grundig utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner.

Utdanningen bygger på akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. 

Fordeler med denne utdanningen

 • En av Norges mest anerkjente lederutdanninger
 • Mulighet til å lede egne soldater, 
 • Du kan velge mellom mange spennende tjenestesteder
 • Sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Betalt utdanning, kost og losji, ingen studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori

Studiets oppbygning

 1. Bachelor - ledelse og landmakt - emner for oppstart høst 2022

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor - ledelse og landmakt - emner for oppstart høst 2022

  2. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Bachelor - ledelse og landmakt - emner for oppstart høst 2022

  3. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Spørsmål og svar

 1. I løpet av studiet vil du få innsikt i ulike fagområder som militærmakt, ledelse, språk, internasjonal kommunikasjon, strategi og fysisk trening. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.

  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som offiser i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

 2. Utdanningen starter i august, og de første ukene gjennomføres på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studieretningene ved Forsvarets høgskole (hær, sjø og luft). Under denne perioden bor du på rom sammen med 4–6 av dine medstudenter.

  Etter ukene på Heistadmoen gjennomføres resten av første semester ved Krigsskolen i Oslo, eller ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Dette er felles for alle de ulike krigsskoleutdanningene ved Forsvarets høgskole.

  Gratis mat og gode treningsfasiliteter

  Resten av studiet gjennomføres ved Krigsskolen i Oslo. Her får alle studenter tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boliger som ligger inne på skolens område, nært undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som student ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.

  Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. 

 3. Studiehverdagen er både variert og morsom, fordi utdanningsmodellen kombinerer tradisjonell undervisning med trening og øvelser. Noen dager består av klasseromsundervisning. Andre dager tilbringes på skytebanen eller med trening. 

  Studiet legger stor vekt på praktisk øving. Kombinasjonen av problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis. 

  Lederutdanningen i Forsvaret er unik fordi du gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler deg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Hæren når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen. 

  Tjenestesteder spredt over hele landet, og i denne perioden kan du blant annet tjenestegjøre som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å utdanne og lede dine egne soldater, også kalt en tropp, under oppdragsløsning.

  Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen landmakt og militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for en rekke offisersstillinger innen relevant fagområde i Hæren. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. 

  Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med (førstegangstjeneste eller vervet) eller uten militær erfaring er 20. april. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.