Mannskapet ombord på KNM Fridtjof Nansen har tatt i bruk det nye OR-systemet / The crew aboard the HNoMS Fridtjof Nansen uses the new

Skipsmotormekanikerfaget

Som skipsmotormekaniker lærer du å utføre grunnleggende mekanisk arbeid om bord på Sjøforsvarets fartøy. I læretiden fungerer du også som røykdykker om bord.

Type
Læretid med førstegangstjeneste
Sted
Lokal avdeling
Varighet
2 år
Avdeling
Sjøforsvaret
Søknadsfrist

Krav til søker

 • Være norsk statsborger

 • Må fylle 18 år i løpet av opptaksåret

 • Ha god vandel, og må kunne sikkerhetsklareres

 • Ha bestått sesjon. Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da kalles du inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, hvis du ellers blir funnet kvalifisert

 • Ha normalt god helse og ha godkjent sjømannslegeattest

 • Må kunne løpe 3000 meter på under 14:30 minutter, bestå særskilte styrkekrav, og kunne svømme 100 meter på under 3 minutter

 • Ha bestått alle fag på VG2 Maritime fag, samt ha bestått IMO 50 sikkerhetskurs.

 • Ha vurderingen «god» i både orden og oppførsel begge år, og lite fravær

Det er særlige krav for læreplass i skipsmotormekanikerfaget om bord på Sjøforsvarets fartøy. Maritime lærlinger skal kunne sertifiseres som røykdykkere, og du må derfor fullføre og bestå Sjøforsvarets brann- og havarikurs.

For å kunne bli tatt opp på dette kurset, må du kunne svømme 100 meter på under 3 minutter, løpe 3000 meter på under 14:30 minutter, bestå spesifikke styrketester, og bestå en hinderløypetest med (75 kg) dukke. Kravene er absolutte, og gjelder uavhengig av kjønn og alder.

Om utdanningen

Opplæringen er delt i tre hovedmål: sikkerhetsfamilisering, skipsteknisk drift, og vedlikehold. I læretiden vil du også fungere som røykdykker om bord. 

Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i skipsmotormekanikerfaget. Yrkestittel er skipsmotormekaniker.

Når du gjennomfører læretiden din i Forsvaret, kan du også benytte deg av Forsvarets gode studietilbud. Du kan ta generell studiekompetanse som nettstudium og få støtte til andre yrkesrettede kurs i løpet av læretiden.

Forsvaret har lærlinger på ulike tjenestesteder over hele landet og på sjøforsvarets fartøy. Antall læreplasser på de ulike tjenestestedene varierer fra år til år, og med det enkelte lærefag, men muligheten for en spennende læreplass er god i Norges største lærebedrift.

Om læretiden i Forsvaret

 1. Kontorlærlinger i Forsvaret

  I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.

  Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg.

  Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og vi stiller krav til både utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.

  Den daglige tjenesten er som ved andre lærebedrifter, og du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver innen lærefaget ditt. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.

  Andreåret av læretiden dreier seg primært om fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne fagveiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden kan du søke tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste eller utdanning vil variere fra fag til fag.

 2. Ved å kombinere læretid med førstegangstjeneste som militær lærling får du økonomiske betingelser som vernepliktig første læreåret:

  • Tjenestetillegg på kr 198 pr dag
  • Lærlingetillegg på kr 27,50 pr dag (etter fullført rekruttopplæring)
  • Dimisjonsgodtgjørelse på 38 142 kroner (etter 365 dagers tjeneste)
  • Du kan også få forsørgertillegg, støtte til husleie og andre boutgifter etter egne regler.

  Tjenestetillegget er ment å dekke utgifter til ting du ikke får fra Forsvaret. Du mottar tjenestetillegg også for helger, permisjonsdager og høytider.

  Det andre året får du lærlinglønn i henhold til Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten:

  • 50 prosent av begynnerlønn for fagarbeider, ½ lønnstrinn 29 tilsvarende 14 529,15 kroner per måned
  • Lærlingetillegg på 36 kroner per dag (trekkpliktig)
  • Overtidsbetaling etter gjeldende regler
  • Vakt- og øvingstillegg i henhold til egne satser, dersom man har slik tjeneste 
  • Fri kost og losji når du bor ved Forsvarets avdelinger* (skattlegges andre året)
  • Syv gratis hjemreiser tur/retur hvert år
  • Rabatter på offentlig kommunikasjon (90 prosent rabatt på tog)
  • Mulighet til å ta fag fra videregående skole samt yrkesrelaterte kurs med stipend/støtte fra Forsvaret. Les mer her.
  • Inntil 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning ved fullført førstegangstjeneste
  • Gratis lege- og tannlegebehandling det første året 

  Alle som er inne til førstegangstjeneste, får 20 permisjonsdager som kan brukes i løpet av de første 12 månedene. For andre læreår opptjenes feriedager i henhold til ferieloven.

  Du kan søke Lånekassen om stipend for det andre læreåret.

  Du kan også søke om å få dekket faste utgifter som husleie, mobilabonnement, renteutgifter og tilsvarende, det første året av læretiden. Du finner mer informasjon og betingelser her.

Forsvarets lærefag

Med rundt 30 ulike lærefag er Forsvaret landets største lærebedrift. Se hvilke lærefag vi tilbyr her.

Pil til høyre
Tor Erik Tønset Eggan er tekniker i Panserbataljonen/ Brigade Nord. Eggan tok utdanning på -ens befalsskole som lærling og befalselev. En tekniker i -en utfører vedlikehold og reparasjoner både i leir og i felt under oppdrag.