ml2017-0267

Kommunale veteranplaner

En kommunal veteranplan bidrar til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv.

Dette er en oversikt over alle de vedtatte kommunale veteranplanene. De kan være nyttige å hente inspirasjon fra om du er i ferd med å utvikle eller revidere en veteranplan for din kommune.

Flere kommuner har også gode erfaringer med å organisere sine planer i en interkommunal ramme - et samarbeid mellom flere kommuner. 

Oversikt over kommunale veteranplaner som er vedtatt

Slik lager du en veteranplan

Lag en plan for ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier i din kommune.

Pil til høyre
Parade under Norsk militær tattoo 2018 med veteraner under UNIFIL-jubileet 20. april 2018/ Parade during the Norwegian military tattoo 2018 with UNIFIL-veterans