20221108_PPL_3422

P-3 Orion holder et falkeblikk på Norges havområder

Frem til pensjonsittilværelsen neste sommer, skal P-3 Orion levere verdifull overvåkning. Den nye sikkerhetssituasjonen har gjort hverdagen på Andøya flystasjon langt mer travel.

– Vi løser i dag oppdrag på et betydelig høyere nivå enn det vedtatte ambisjonsnivået, forteller sjefen for Stasjonsgruppe Andøya, oberstløytnant Lasse Berg.

Økt tilstedeværelse og patruljering rundt norske olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen har kommet i tillegg til hovedoppdraget med overvåkning og rekognosering i Norges nordligste havområder.

20221110_PPL_4581

I snart 54 år har brummingen fra propellmotorene på P-3 Orion vært lyden av Andøya.

Men neste sommer er det slutt.

20221108_PPL_3326

Når det siste planlagte operative toktet er unnagjort fredag 30. juni 2023, skal Norges nye maritime patruljefly P-8 Poseidon ta over overvåkningen av de norske havområdene fra nye Evenes flystasjon. 

20221109_PPL_3844

Frem til det skjer, har Orion slett ingen planer om å surfe rolig inn i pensjonisttilværelsen.

Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har tvert imot økt aktiviteten til Norges operative overvåkningsfly.

– I en usikker tid blir det desto mer viktig å ha oversikt utover det som foregår i interesseområdene våre. I dag er P-3 Orion den eneste operative flyressursen som løser og leverer på det oppdraget. Og det har vi tenkt å fortsette med til P-8 blir klar i 2023, forsikrer Berg.

Økt åpenhet

De siste årene er det åpnet noe mer opp om aktiviteten fra øya lengst nord i Vesterålen i Nordland.

­– Det er jo en gang sånn at det som foregår på lufta, på overflaten og under overflaten, det har betydning. Å ha løpende oversikt og følge med på hva vår nabo i øst foretar seg, det er viktig for våre militære og politiske beslutningstakere.

– Så er det jo også sånn, og det er det blitt mer åpenhet om de senere år, at Russland tester mange av sine nye våpensystemer i Barentshavet. Dette er aktivitet som det er selvfølgelig interessant å følge med på, og som har etterretningsmessig verdi, forteller stasjonssjefen.

«Vi løser i dag oppdrag på et betydelig høyere nivå enn det vedtatte ambisjonsnivået»

Oberstløytnant Lasse Berg, sjef Stasjonsgruppe Andøya

For mange er Andøya synonymt med Orion. Både de som jobber her og Andøysamfunnet for øvrig, har et tett forhold til flymaskinen.

I sommer markerte flystasjonen 65 år som operativ flystasjon, og 333 skvadron, som opererer de maritime overvåkningsflyene, feiret 80 år.

– Det er mye historie i veggene her. Vi kan se tilbake på og være stolte av historien vår. Fra Andøya er det løst mange viktige oppdrag for nasjonen opp igjennom årene, og mange av oppdragene har vært omkranset av en betydelig grad av hemmelighold, sier stasjonssjefen.

I forbindelse med nedleggelsen av Andøya flystasjon, sier stasjonssjefen at det opprinnelig var planlagt med en gradvis reduksjon i aktiviteten frem mot neste sommer. At de nå likevel klarer å levere mer enn forutsatt, sier han skyldes svært dedikerte ansatte og et unikt miljø på flystasjonen.

Måtte tenke nytt

– Vi hadde ikke stått her i dag uten den innsatsen. De siste årene har det blitt gjort en kjempejobb for å få dem som er igjen til å stå løpet ut og optimalisere oppdragsløsningen, sier Berg, som startet i stillingen som stasjonsgruppesjef på Andøya høsten 2020.

Årsaken til at det har blitt færre ansatte, skyldes overføringer til innfasingen av det nye overvåkningsflyet på Evenes. I tillegg har en del ansatte funnet seg nye jobber innenfor sivilt næringsliv på Andøya etter nedleggingsvedtaket i 2016.

For å få folk til å bli, og samtidig løse oppdraget, måtte de tenkte nytt.  

­– I tett samarbeid med de tillitsvalgte fremforhandlet vi en ny arbeidstidsordning for P-3, som både ivaretar det operative oppdraget, og uten at vi «driver rovdrift» på folk. Den nye avtalen og en optimalisering av oppdragsporteføljen er viktige årsaker til at vi leverer på det nivået vi gjør i dag.

–­ Blir det færre ansatte, kunne man jo tro at produksjonen blir lavere, men hos oss har det faktisk vært motsatt. Fordi vi har fått på plass en avtale som har gjort det mulig å programmere smartere. Det har skapt en forutsigbarhet både for arbeidsgiver, og for den ansatte, forklarer stasjonssjefen.

Ned med flagget til topps

Frem til P-8 overtar, er Berg sikker på at miljøet på Andøya skal fortsette å løse oppdraget med den samme dedikasjonen og profesjonaliteten som vi ser i dag.

– I mellomtiden rigger vi oss for å gjøre mer med P-3 Orion og holder det gående til arvtageren er helt klar, sier oberstløytnanten.

– Mitt mål i overgangsfasen er at vi skal bidra til våre kollegaer på Evenes får mest mulig arbeidsro, sånn at vi får testet, evaluert og innfaset P-8 Poseidon på en trygg og god måte.

– Her på Andøya skal vi gå ned med flagget til topps. Vi skal lande på en trygg og god måte når den operative leveransen med P-3 Orion er sluttført neste sommer, forsikrer Berg.