Derfor øver allierte i Norge nå

De neste ukene øver 30 000 norske og utenlandske soldater sammen under Cold Response i Norge. Det vil merkes, sier øvingssjefen.

For to år siden ble øvelsen avbrutt på grunn av covid-19, og i fjor ble øvelse Joint Viking avlyst på grunn av pandemien. Det er derfor årets vinterøvelse er ekstra viktig.

– Nå er det tre år siden vi hadde en tilsvarende øvelse. Dette er en ferskvarekompetanse. For å kunne løse oppgavene våre, må vi øve og trene med jevne mellomrom. Det er helt avgjørende for oss, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Skyldes ikke krigen i Ukraina

Årets øvelse har vært planlagt og informert om i lang tid, og Odlo understreker at den ikke har noe å gjøre med krigen i Ukraina.

– Det som skjer i Ukraina har ingen påvirkning på Cold Response. Øvelsen vil bli gjennomført som planlagt. Den har vært forberedt i lang tid, og vi har invitert russerne til å observere øvelsen.

Vil merkes

Som sjef for FOH er Odlo også sjef for øvelse Cold Response 2022. Dette blir den største militærøvelsen i Norge i år, med 30 000 deltakere fra 27 nasjoner.

– Vi skal øve ute blant sivilbefolkningen, og vi prøver å være veldig åpne når det skjer og i hvilke faser. Og vi vil også ha militærpoliti og politi ute for å kunne regulere trafikk. Men at det vil merkes at vi øver – ja, det vil det, sier Odlo.

Cold Response er en norsk militærøvelse der NATO-allierte og andre partnernasjoner inviteres til å øve på å forsvare Norge i en eventuell krisesituasjon. Cold Response ble arrangert første gang i 2006, og har med et par unntak, blitt avholdt annet hvert år siden.

Under årets øvelse skal vi trene på transatlantisk støtte fra USA og fra det europeiske kontinentet. Målet er å samtrene alle avdelingene innad i Forsvaret sammen med allierte. Dette skal også gjøres i samvirke med det norske totalforsvaret.

Totalforsvaret

  • Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret. 
  • I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media, bygg og anlegg mfl. 
  • Under de større vinterøvelsene vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare landet.

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Vi har også store og gode øvingsområder på land, sjø og i luften. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for slike øvelser. Et viktig mål med øvelsen å lære våre allierte til å kunne operere i et arktisk klima.

– Husk på at det klimaet her, har de ikke så mange andre steder. Derfor er det viktig for oss at de allierte bruker tid, har kompetanse om hvordan de kan overleve og gjøre jobben sin i de forholdene. Da må de gjøre det regelmessig, forklarer Odlo.

20210611_Sjef_FOH_MC_2.jpg
Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) generalløytnant Yngve Odlo. Foto: FOH

Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. 

Hovedtyngden av aktiviteten vil foregå i Trøndelag, Nordland og Troms. Allerede i starten av mars vil det sivile samfunnet merke økt militær trafikk på veiene når de allierte styrkene ankommer forskjellige havner rundt om i landet.

Fra 10. mars vil det for eksempel bli noe militærtransport på veiene fra Borg Havn i Fredrikstad til Rena leir i Innlandet. Blant de berørte veiene er E6 fra Sarpsborg via østre Oslo og til Kolomoen, og derfra riksvei 3 til Elverum og videre oppover til Rena.

Et forsvar av våre verdier og vårt territorium

­­For Norge er denne øvelsen helt avgjørende, mener øvingssjefen.

– Siden 1949 har vi erkjent at vi har en plassering på jordkloden som er viktig for andre. Og for å forsvare verdiene våre og territoriet vårt, er vi avhengige av gode venner. Derfor gikk vi inn i NATO i 1949, og det samme gjelder i dag. Men for at det skal forbli relevant, må det øves og trenes, sier generalløytnant Odlo.

Norge jobber også for at øvelsen skal være så åpen og transparent som mulig. Derfor har vi invitert presse og observatører – også russiske – til å følge øvelsen. 

Invitasjonen til Russland er i tråd med Wien-dokumentet og forpliktelsene Norge og Russland har som medlemsland i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). De russiske observatørene har foreløpig gitt beskjed om at de ikke har anledning til å komme til Cold Response 2022.