Rekrutter ved Hærens skole for rekrutt og fagutdanning har innrykk til Rena. De første dagene er det masse informasjon og klipping av håret som står på programmet.

Er det farlig å dra i førstegangstjeneste nå?

Spørsmålet kommer både fra dem som snart skal inn til tjeneste, og fra bekymrede foreldre.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kan berolige om at alle som nå står på terskelen til en førstegangstjeneste i Forsvaret, vil møte en helt normal tjeneste.

– De vil bli møtt av en vanlig rekruttutdanning og fagutdanning. Det er ingenting som tilsier noe annet, forsikrer generalen.

Ser ingen trussel mot Norge

Forsvaret mottar flere spørsmål fra dem som snart skal inn i tjeneste, og fra bekymrede foreldre. Spørsmålene kommer som en følge av krigen i Ukraina. Mange spør om Russland er en trussel mot Norge, og flere spør om de vil bli sendt ut i kamp nå som de skal inn i Forsvaret. Til det kan forsvarssjefen berolige:

– Jeg ser ingen direkte militær trussel mot Norge som følge av krigen i Ukraina, selv om vi står sammen med resten av verden i støtten til det ukrainske folk, sier Kristoffersen.

20201020tk_I0809.jpg
Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Foto: Torbjørn Kjosvold

Sjøforsvaret med brev til foresatte og vernepliktige

Sjøforsvaret har sendt ut et brev til soldater og vernepliktige i forbindelse med krigen i Ukraina. 

De skriver: «(...) Den konkrete og umiddelbare situasjonen i våre nærområder er imidlertid ikke vesentlig endret. Det er ikke grunn til bekymring for sikkerheten til de som tjenestegjør i Sjøforsvaret i dag». 

– Det blir mer reelt det vi trener på

IMG_0697-1920.jpg
Emil Sjöberg og Marte Ødegaard tjenestegjør i skarpskyttertroppen i Porsangmoen leir i Finnmark. De mener tjenesten har fått et ekstra lag med betydning i lys av krigen i Ukraina. Foto: Sondre Hallvardson Bjørgum/Forsvaret

Marte Ødegaard og Emil Sjöberg er i førstegangstjeneste i skarpskyttertroppen, i Porsangmoen leir i Finnmark. De har gjort seg noen tanker om å være i førstegangstjeneste i nord mens et naboland er i krig:

– Det er ikke sånn at jeg går rundt og er redd for egen eller nasjonens sikkerhet. Det er mennesker med bedre vurderingsevne enn oss som jobber med å vurdere denne situasjonen, sier Marte Ødegaard. 

Marte er troppsassistent og medic i skarpskyttertroppen. Troppen hennes hører inn under avdelingen Finnmark landforsvar.

Finnmark landforsvar ble besluttet gjenopprettet i 2018 med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske utviklingen i nord:

– Det har hele tiden vært tydelig hvorfor vi befinner oss der vi er. Men tilstedeværelsen føles kanskje enda litt viktigere nå med tanke på konflikten som er mellom Ukraina og Russland. Det blir mer reelt det vi trener på. Og det føles også enda viktigere å trene på.

Hun får støtte av Emil Sjöberg, som også tjenestegjør i skarpskyttertroppen, som speider:

– Du tenker over hva du trener på når du er der oppe. Du føler litt mer på et ansvar, sier han.

– Blir dere redde når dere tenker på situasjonen i Ukraina?

– Det er så klart skummelt å se hendelsene de siste dagene, og vi følger nøye med på utviklingen. Det er likevel ikke sånn at det er noe skumlere å tjenestegjøre nå enn tidligere. Situasjonen har påvirket tjenestehverdagen vår i liten grad, sier Marte.

Begge er enige om at det fint med førstegangstjeneste i Nord-Norge. Og akkurat nå føles det enda mer meningsfylt å være akkurat der.

NATO – vår viktigste sikkerhetsgaranti

Forsvarssjefen er dypt bekymret for det som skjer i Ukraina, og Putins brutale militærmakt mot et naboland som ønsker fred.

­– Samtidig lever vi i Norge i fred. Vårt medlemskap i NATO er vår viktigste sikkerhetsgaranti, og president Putin har ingen interesse av en direkte militær konflikt med noe NATO-land. Et sterkt NATO og et samlet Europa er nå viktig for å bevare freden i resten av Europa. Putin er mest sannsynlig av den oppfatning at han har alt å tjene på å isolere krigen til Ukraina, forklarer forsvarssjefen.

Forsvarssjefen ser også at det i denne situasjonen ligger en viktig påminnelse:

–­ Vi bør være ekstra takknemlige for vår fred, vår frihet og vårt demokrati. Invasjonen i Ukraina er en påminnelse om at vi ikke skal ta akkurat det for gitt.

Neste innrykk til førstegangstjeneste skjer i slutten av april. Deretter venter et større innrykk i juli.