Finnmark landforsvar

Finnmark landforsvar (FLF) er en troverdig kampkraft, og skal vise at Norge har vilje og evne til å forsvare den nordligste delen av landet vårt.

Bilde fra berretløpet til kavalerieskadronen ved Porsanger bataljon.

Finnmark landforsvar er etablert ved Garnisonen i Porsanger og har ansvaret for enhetlig og helhetlig planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark. Utnyttelse av ressurser på tvers av forsvarsgrenene og samvirke med hele Forsvaret er et prioritert område. Finnmark landforsvar består av Garnisonen i Sør-Varanger, Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17).

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

Grensejegere fra OP tårn 247 patruljerer langs grensa til Russland / Border guards from Observation tower 247, patrol the border between Norway and Russia

GSV ble etablert i 1921 og hevder norsk suverenitet langs den norsk-russiske grense. Oppdraget innebærer overvåking og patruljering av den 198 kilometer lange grensen til Russland. GSV bidrar til god situasjonsforståelse for ulike beslutningsnivå i Forsvaret. Avdelingen har også et unikt samarbeid med sivile aktører, og driver blant annet myndighetsutøvelse på vegne av Politimesteren i Finnmark. GSV støtter også den norske grensekommissæren med å følge opp de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland.

GSV skal i tillegg ha kontinuerlig evne og kapasitet til å yte umiddelbar væpnet motstand. GSV skal i fremtiden utvikles i rammen av en Jegerbataljon med vekt på å kunne nytte langtrekkende presisjonsild gjennom egne ildledere og sensorsystemer.

Porsanger bataljon

Soldat fra kampeskadronen på Rena.


/

His Majesty the Kings Guard conducts co-operations with other battalions.

Porsanger bataljon skal være et terskelforebyggende tiltak som gjennom synlig tilstedeværelse skal vise Norges vilje til å forsvare Finnmark gjennom å kunne yte umiddelbar væpnet motstand. Bataljonens bærende elementer er hurtig reaksjonsevne, god informasjonsinnhentingskapasitet og mobilitet. Porsanger bataljon er en kavaleribataljon som er relativt lett oppsatt med fokus på informasjonsinnhenting og oppklaring, samt evne til å lede langtrekkende presisjonsild gjennom egne ildledere og sensorsystemer.

Porsanger bataljon ble etablert 1. mai 2020 og består av en kavalerieskadron og kampstøtteeskadron og stab under oppbygging. Frem mot 2025 skal Porsanger bataljon være fullt operativ og etablert med ytterligere én kavalerieskadron.

Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17)

HV-17 var ute på øvelse. Soldater fra Honningsvåg og Hammerfest trente sammen på grunnleggende soldatferdigheter, på magerøya i Nordkapp kommune.

HV-17 holder til i Porsangmoen leir ved Lakselv.

Sjef HV-17 har ansvaret for den militære beredskapen i det som før var Finnmark fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.

Distriktet har et unikt klima sammenlignet med resten av Norge. Det er store avstander, og distriktet deler grense med både Finland og Russland.

Les mer om Heimevernet her.