Personell fra Hæren og Heimvernet gjør seg klar og starter testing av personer som kommer til Norge fra Svergie ved Svinesund.

Forsvaret støtter ved grenseovergangen fra Sverige

Myndighetene har vedtatt å intensivere koronatestingen ved svenskegrensen. Nå er soldater fra Heimevernet og Hæren på plass for å bidra med testpersonell.

Det som etter all sannsynlighet skulle være en rolig søndag formiddag for de fleste, endret seg raskt da det ble klart at Heimevernet og Hæren skulle stille mannskaper til koronatesting ved Svinesund. Anmodningen om å støtte Halden kommune ved grensen kom formelt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ved 17-tiden dagen etter møtte soldatene opp i Halden, klare til å løse oppdraget. Mer enn 60 soldater fra Heimevernet, sanitetskompaniet som er en del av den hurtige reaksjonsstyrken til Brigade Nord og Hans Majestet Kongens Garde er nå på plass for å støtte administrativt og bidra til gjennomføring av testene.

Soldatene skal bidra frem til 1. februar, ifølge den foreløpige planen.

Fokus på høy beredskap

Som brigadeavdeling har Sanitetsbataljonen fokus på høy beredskap og samvirke med militære og sivile i det daglige. Det er viktig når det kommer oppdrag som dette, mener Rasmus Solås, sjef for Sanitetsbataljonen.

– Vi har avdelinger både i Sør- og Nord-Norge, og jeg synes det er positivt at vi kan bruke erfaringen og kompetansen vår til sivil bistand når det er behov for det. Sanitetskompaniet som støtter ved grenseovergangen tilhører Brigadens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) på Rena og består av vervet sanitetspersonell, forklarer han.

Det var derfor naturlig å bruke kompaniet da anmodningen kom søndag. Solås mener soldatene har blitt tatt veldig godt imot av Halden kommune. De har blitt testet for covid-19 og fått en god innføring i jobben de skal gjøre sammen med Heimevernet og HMKG.

– Covid-19-situasjonen har preget hverdagen til oss alle. I 2020 har Brigade Nord jobbet for å opprettholde stridsevnen og øve så normalt som mulig. Det har bidratt til at Sanitetsbataljonen, også under en pandemi, kan støtte på kort varsel som dette oppdraget viser. Dette kommer i tillegg til støtten vi gir på Bardufoss flyplass for testing av allierte som skal trene i Norge. Selv om det er litt utenfor oppdrag vi normalt løser, bidrar det også til å teste beredskap, og det gir god og verdifull lerfaring for avdelingen. 

Samtlige testes

Mandag 18. januar ble samtlige av soldatene som skal være med på oppdraget, testet for smitte, og de ble innlosjert i nærheten av grenseovergangen. Målet med oppdraget er å støtte det sivile samfunn til en så god og effektiv testing av reisende som overhodet mulig. Da er det essensielt at man vet at soldatene ikke selv tar med seg smitte inn i området.

Gardesjef Trond Robert Forbregd synes det er givende å kunne bidra til å håndtere smittesituasjonen til støtte for det sivile samfunn.

– I likhet med resten av Hæren opplever jeg at vi er klare på kort varsel for å bidra med støtte på i og utenfor Forsvaret, noe dette er et godt eksempel på. Hans Majestet Kongens Garde er en avdeling på høy beredskap som er vant til å samvirke med andre sektorer hver eneste dag. Slik sett er dette en forlengelse av vårt daglige oppdrag, forklarer han.

De siste månedene har Garden og andre avdelinger blitt svært godt vant med å opprettholde rigide rutiner for å holde smitte borte fra leirene. Den enkelte soldat er godt drillet på å redusere eksponering for smitte, og det er derfor en trygghet i at soldatene som sendes til grensen, nå er smittefrie.

– Vi foretar allerede hyppig testing på leir ved den minste mistanke om symptomer. I tillegg skal samtlige testes på nytt dagen før oppdraget på grensen settes i kraft, sier Forbregd.