Hans Majestet Kongens Garde

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hans Majestet Kongens Garde er en tradisjonsrik avdeling og består av rundt 160 ansatte og 1200 vernepliktige. Infanteriet i bataljonen er lokalisert i Huseby leir i Oslo, mens utdanningen skjer på Terningmoen i Elverum.

3. gardekompanis drilltropp fra Hans Majestet Kongens Garde fremfører drill foran slottet

Som en del av hovedstadsforsvaret skal Garden kunne støtte politiet ved krisesituasjoner som naturkatastrofer, store ulykker og terrorangrep.

Gardens kanskje mest kjente kompani er 3. gardekompani. Kompaniet består av en musikk- og drilltropp og regnes som en av de beste i verden i kombinasjonen musikk og drill. Kompaniet er svært ettertraktet og blir invitert til å delta på tattooer og seremonier over hele verden.

Pil til høyre
Førstegangstjeneste i Musikktroppen
Pil til høyre
Førstegangstjeneste i Drilltroppen