HM Kong Harald deler ut Krigskorset med sverd til Espen Haugeland på Frigjørings- og Veterandagen 2016. Forsvarsminsiter Ine Eriksen Søreide leste opp statuttene / His Majesty King Harald give War Cross with Sword to Espen Haugland at Akershus fortress at Liberation- and Veterans Day 2016, Minister of Defence Ine Eriksen Søreide to teh rigth in the picture

Fra innstilling til medalje

Når soldater hedres med medalje ligger det lange og grundige vurderinger bak.

I forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai i år blir 21 soldater hedret med medaljer. Bak hver medaljetildeling ligger det mange timer med undersøkelser, intervjuer og vurderinger. Men først av alt starter hver medaljetildeling med en innstilling.

– Personer som kan kvalifisere til en strids- eller bragdmedalje, må innstilles av noen som kan bekrefte hendelsen, og innsatsen som er lagt ned. Alle kan foreslå kandidater, men innstillinger skal sendes tjenestevei for påtegning fra nivåene over.

Det forteller oberstløytnant Harald-David Meum. Han er sjef for dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste og sekretær i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR).

Strids- og bragdmedaljer er medaljer som tildeles individuelt for spesiell innsats i en enkelthendelse, eller flere hendelser. For tildeling av en stridsdekorasjon vurderes mot og/eller ledelse i operasjoner og strid, ut over det man kan forvente.

Oversikt over militære dekorasjoner
Oversikt over militære dekorasjoner. Laget av AKF Grafisk i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste.

– Siden vi er avhengig av innstillinger, kan det noen ganger ta lang tid fra hendelsen til medaljeutdeling, som i år hvor en soldat hedres med medalje for en hendelse tilbake i 1998, sier Meum.

I tillegg tar det tid å vurdere hver enkelt sak.

Dekorasjonsrådene

Innstillingene blir først behandlet av dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste, før de sendes til et av Forsvarssjefens dekorasjonsråd.

Portrettbilde av Meum
Oberstløytnant Harald-David Meum

– Når innstillingen kommer til oss, starter arbeidet med å dokumentere saken så godt som mulig. Vår jobb er å gi rådet et så godt saksgrunnlag som mulig. Derfor må vi innhente dokumentasjon, undersøke hendelsesforløpet nøye og eventuelt snakke med innstiller og andre i tilknytning til hendelsen, forteller Meum.

Fra innstillingen kommer inn ledes dette arbeidet av lederen for stridsdekorasjonsrådet. Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR) behandler saker om stridsdekorasjoner, både de som tildeles av forsvarssjefen selv og de som sendes videre til Forsvarsdepartementet for tildeling av Kongen i statsråd. Stridsdekorasjonsrådet ledes av generalmajor Per Sverre Opedal, som tidligere har vært generalinspektør for Hæren. I rådet sitter også sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt Forsvarets sjefssersjant og en person med juridisk kompetanse.

Alt starter med en innstilling

Bak hver enkelt medaljetildeling ligger det altså mange timer, uker og noen ganger år med behandling før soldaten står oppstilt med medaljen på brystet.

– Grundighet og nøyaktighet er nøkkelordene for behandling av dekorasjonsssaker. Winston Churchill sa det godt; «En medalje skinner, men den kaster også skygger». Derfor er det viktig at vi behandler hver enkelt sak på en så god måte som mulig, for at hver enkelt tildeling skal oppfattes som riktig, også av de andre som var tilstede, sier Meum.

Han avslutter med en oppfordring:

– Send en innstilling, dersom du vet om soldater som har vist mot og/eller ledelse i strid ut over det man kan forvente. Og få med så mye dokumentasjon som mulig, det kan være avgjørende.

Stridsdekorasjoner

Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen tildeles av Kongen i statsråd. Innstillingene behandles først av Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd, deretter av Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd (FDDR).

Forsvarets medalje for edel dåd og Forsvarets innsatsmedalje (med eller uten rosett) tildeles av forsvarssjefen, etter at innstillingen er behandlet i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.