(U)_UDALOY_I

Norsk militærfly fulgte russiske kampfartøyer

Et norsk Orion-fly fulgte to større russiske kampfartøyer nord av Finnmark søndag. Det norske flyet var på et rutineoppdrag ut fra Andøya flystasjon.

Søndag ettermiddag var det norske maritime patruljeflyet P-3C Orion på et rutineoppdrag i nordområdene. Under oppdraget identifiserte det norske flyet en russisk atomdrevet krysser av Kirov-klassen og en anti-ubåtjager av Udaloy-klassen nord for Finnmark. De to russiske fartøyene opererte i internasjonalt farvann. 

I tillegg til disse opererer for tiden to andre russiske militære fartøyer nord og syd for Lofoten og Vesterålen, ikke langt unna allierte marinestyrker som deltar på den norske militærøvelsen Cold Response 2022.

Ikke unormalt

Russland har anmodet om opprettelse av et NOTAM-område (Notice to Airmen) sentralt i Norskehavet, og det er mulig at disse fartøyene kommer til å benytte dette området. Det er viktig å understreke at det ikke ligger noen dramatikk i denne aktiviteten. De russiske fartøyene seilte lovlig i internasjonalt farvann, og det er ikke unormalt at vi opplever slik aktivitet i forbindelse med store øvelser som Cold Response.

For Norge er det likevel viktig å følge med på de russiske fartøyene. Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden, og vi derfor må vite og forstå hva som skjer i disse områdene.

Nye patruljefly på vei

Et av de viktigste verktøyene for å sikre god situasjonsforståelse, er de norske maritime patruljeflyene P-3C Orion. Hovedoppdraget til flyene er å overvåke norske havområder og hevde norsk suverenitet.  

I tillegg til maritim overvåkning og rekognosering, gjennomfører P-3C også søk etter fremmede ubåter, og bidrar i søk- og redningsoppdrag.  

Fra 2023 er det de nye norske maritime patruljeflyene P-8 Poseidon som vil overta oppdraget ut fra Evenes. Det første norske P-8 landet på norsk jord 24. februar, og de to neste maskinene er ankommer etter planen før sommeren.