20210826FR-9685

Norske soldater støtter Kabul-evakuerte

På kort tid etablerte Forsvaret en egen styrke i Georgia. Styrken fungerer som et transittmottak for evakuerte fra Afghanistan til Norge.

– Avdelingen samlet seg første gang klokken 21.00 torsdag 19. august, og vi forlot Norge 15.00 dagen etter, forteller major Lars Kristian Sandvik.

Han er øverste nasjonale sjef for Task Force Tbilisi, en norsk styrke med rundt 50 soldater fra Hærens Brigade Nord. I tillegg bidrar personell fra politiet. Lørdag morgen 21. august ankom de Georgias hovedstad Tbilisi.

På kort tid gjorde de om et lite område utenfor flyplassen til en liten mottaks-camp. Inne på flyplassen har de norske soldatene møtt sterkt pregede mennesker som har blitt evakuert fra Afghanistan. De har møtt menneskene med mat, drikke og omsorg.

20210825FR-9384.JPG
Sjef for det norske bidraget i Tbilisi, Lars Sandvik.

– Menneskene vi møter, er preget av situasjonen. Noen er veldig utmattet, slitne og trøtte, mens andre har det bra etter forholdene. Men det er absolutt slitne mennesker preget av det de har opplevd de siste dagene, sier Sandvik.

Annerledes, men meningsfullt

Styrken i Tbilisi er en del av Brigade Nords hurtige reaksjonsstyrke i Telemark bataljon, med tilhørende samvirkeavdelinger. De har i hovedsak tatt hånd om personell evakuert av Norge, men støtter også andre nasjoner som Sverige og Nederland. Sandvik sier oppdraget er annerledes enn de er vant til, men det føles meningsfullt. 

– De evakuerte viser stor glede og lettelse. De senker nok skuldrene allerede når de setter seg på flyet i Kabul. Når de møter oss her på flyplassen, gir de uttrykk for at de opplever det som utelukkende positivt. De blir møtt med rene bleier, smil, vann og frukt. Det har de satt pris på.

– Ekstrem situasjon

Selve luftevakueringen har blitt utført av en styrke på 35 soldater fra Luftforsvaret, ved hjelp av et C-130J Hercules transportfly. I tillegg yter personell fra Forsvarets sanitet medisinsk bistand om bord på flyet.

– Vi bidrar så godt vi kan med det vi har av ressurser i en ekstrem situasjon, sier oberstløytnant Jens Bolstad, skvadronssjef 335 skvadron og sjef for Luftforsvarets styrkebidrag i Georgia.

Norsk personell ved den flernasjonale flybasen i Papa i Ungarn har også deltatt i evakueringen med C-17 Globemaster-fly.

Status i Kabul

Evakueringen av norske statsborgere og norsk og lokalt amabassadepersonell ledes av Utenriksdepartementet. Torsdag kveld kunngjorde Utenriksdepartementet at evakueringen av sivile stanses. Det siste flyet med evakuerte ankom Norge fredag 27. august. Til sammen har norske myndigheter evakuert over 1100 mennesker fra Afghanistan. Rundt 400 av disse er barn.

Fortsatt har Forsvaret sanitetspersonell og spesialsoldater på Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul. Sanitetspersonellet jobber ved feltsykehuset som driftes sammen med amerikanerne, mens spesialsoldatene bistår i evakuerings- og uttrekningsoperasjonen. 

De norske soldatene skal senest være ute av Afghanistan innen 31. august, og personellet ved feltsykehuset blir blant de siste til å forlate landet. Årsaken er at de yter viktig støtte til de gjenværende militære styrkene.