tkafgL7C1086

Kapittel 6 - Kroppslige helseplager

Foruten spørsmål om psykisk helse og stressbelastning, inneholdt undersøkelsen i 2020 også spørsmål om kroppslige helseplager innenfor 4 forskjellige domener: Muskel- og skjelettplager, mage- og tarmplager, hodepine og fysisk utmattelse/fatigue. Resultatene fra disse spørsmålene er presentert i Figur 6.1

Fig6_1Kroppslige helseplager.svg

En gruppe på 21,4 % (95 % CI: 20,3 – 22,4) rapporterte at de kjente seg vedvarende utmattede og/eller slitne. 26,3 % (95 % CI: 25,2 – 27,4) rapporterte at de hadde vært plaget av hodepine det siste året, mens 28,3 % (95 % CI: 27,1 – 29,4) rapporterte at de hadde vært plaget av muskel/leddsmerter sammenhengende i minst tre måneder. Til slutt rapporterte 32,5 % at de hadde hatt mage- eller tarmplager det siste året. Av disse rapporterte 4,5 % (95 % CI: 4,0 – 5,0) at de hadde vært mye plaget, mens 28,0 % (95 % CI: 26,9 – 29,2) rapporterte at de hadde opplevd litt plager.
 

Sammenheng mellom psykiske og kroppslige helseplager

Ettersom tidligere forskning tyder på at kroppslige og psykiske helseplager er tett forbundet (11), ønsket vi å undersøke om dette også gjaldt blant norske Afghanistan-veteraner. Dette ble gjort ved å se på sammenhengen mellom rapporterte psykiske helseplager (jf. kapittel 4) og kroppslige helseplager.

Fig6_2Kroppslige helseplager.svg

Som Figur 6.2 viser er det flere som rapporterer om kroppslige helseplager blant de som har psykiske helseplager sammenlignet med de som ikke har psykiske helseplager. Videre ser vi at denne effekten er spesielt markant når det kommer til vedvarende utmattelse/ fatigue og mage- og tarmplager.

Oppsummering

Resultatene viser at vanlige kroppslige helseplager forekommer særlig ofte hos personer som har psykiske helseplager i etterkant av tjenesten i Afghanistan. Dette er i tråd med det som tidligere er funnet i undersøkelser av både sivile (11) og militære populasjoner (12). Selv om vi ikke kan slå fast at disse kroppslige helseplagene er forårsaket av tjenesten, understreker våre resultater viktigheten av å være oppmerksom på både psykiske og kroppslige helseplager hos veteraner.