Ukrainske soldater fra opplæring av Norske soldater fra HV og Hæren under Operasjon Interflex i England

Forsvarets årsrapport

Rapporten er vår tilbakemelding på hvordan vi har løst våre oppgaver, og hvordan vi har forvaltet økonomien.

Forsvarets årsrapport 2023
Likestillingsredegjørelsen 2023

Økonomi

Hovedtall for økonomi i Forsvaret for året 2023. Tallene for 2021 og 2022 er justert for inflasjon.

Pil til høyre
20240130_OAV_57581_export

Personell

I 2023 hadde Forsvaret over 17 000 ansatte og over 22 000 utførte årsverk. Av de ansatte var 20 prosent kvinner. Den totalte styrkestrukturen i Norge utgjør rundt 70 000 mennesker.

Pil til høyre
20231004-JS-44001

Aktiviteter i 2023

Forsvaret gjennomførte en rekke viktige aktiviteter gjennom 2023. Økt beredskap, øvelser og støtte til Ukraina var særlig prioriterte områder.

Pil til høyre
Ukrainske soldater under opplæring av norske Hær soldater fra Telemark bataljon i leieren til EUs treningsmisjon for Ukraina (EU MAM) utenfor Berlin