Allers, Robin Marc_04_Robin Marc Allers

Robin Allers

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: +4790662421

Robin Allers (f. 1970) er førsteamanuensis, og har vært ansatt ved IFS/FHS siden 2009. Han har arbeidet som seniorforsker, senterleder for internasjonal sikkerhetspolitikk og leder av det internasjonale forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe. Allers forsker på europeisk sikkerhetspolitikk og Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med nære allierte, som Tyskland. Han koordinerer Forsvarsektorens kompetansenettverk Tyskland

Allers er utdannet historiker fra Universitet i Hamburg, der han i 2007 tok en doktorgrad med en avhandling om tysk-norske forbindelser og europapolitiske forhandlinger i regjeringsperioden til Willy Brandt. Han har også studert ved Institut d'études politiques de Paris/Sciences Po (1995–96) og var praktikant og vitenskapelig assistent ved National Security Archive i Washington DC og Institut historique allemand i Paris (1997–98). Som doktorgradsstudent og DAAD-stipendiat var han gjesteforsker ved ARENA – senter for europaforskning ved UiO (2001–02), og fra 2007 til 2009 var han tilknyttet Forum for samtidshistorie ved Historisk institutt/UiO. 

Allers underviser, veileder og holder foredrag innenfor temaene tysk, norsk og europeisk sikkerhetspolitikk, NATO, EU-historie og EU som internasjonal aktør. Han er programansvarlig for masterprogrammet Master i militære studier ved Forsvarets høgskole og emneansvarlig for kjerneemnet Politikk og strategi

  • Tyskland, tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • Nato-EU forholdet
  • norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • internasjonal historie, internasjonale forbindelser
  • samtidshistorie