Contested Ukraine - toppbilde prosjektside

Striden om Ukraina: Militær-patriotisme, russisk påvirkning og implikasjoner for europeisk sikkerhet

Prosjektperiode
1. des 2021 -
31. des 2025
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Røseth, Tom
Avdeling
Forsvarets høgskole
Emneord
Finansiering
Norges forskningsråd

Siden 2014 har Ukrainas uavhengighet blitt utfordret både av Russland og opprørsstyrker, på Krym og i regionen kjent som Donbas.

I prosjektet «Contested Ukraine» viser vi at denne utfordringen ikke kun er militær. Det er en pågående kamp for befolkningens politiske holdninger og følelse av tilhørighet.

Både i de okkuperte områdene og ellers i Ukraina revurderer enkeltindivider sine relasjoner til den ukrainske stat, til Russland og til Europa. For å utnytte denne situasjonen til sin egen fordel, benytter Russland en kombinasjon av virkemidler. Samtidig promoterer opprørsledere i det okkuperte Donbas nye ideer om nasjonalitet og tilhørighet for å konsolidere egen makt. Denne kampen om identitet mener vi fører til sikkerhetsmessige og politiske konsekvenser for Europa.

Vårt mål i prosjektet er å:

1) studere de såkalte «militærpatriotiske klubbene» primært i det okkuperte Donbas-området og analysere deres rolle i konflikten og deres relasjon til Russland;

2) Fastslå hvilke virkemidler Russland benytter for å endre det ukrainske samfunnet og hvordan Ukraina håndterer denne utfordringen; og

3) vurdere konsekvensene av denne utviklingen for europeisk sikkerhet. Hvilke lærdommer kan vi trekke av konflikten i Ukraina?

Deltakerne i prosjektet skal studere det politiske fotavtrykket til russiske aktører i det ukrainske samfunnet, både innenfor og utenfor okkuperte områder. Slik søker vi å bedre forstå strategier rettet spesifikt mot det ukrainske samfunnet.

På et mer generelt plan ønsker vi å forstå Russlands oppførsel ovenfor samfunn det er i konflikt med, og hvilke konsekvenser det medfører. Vi vil utforske Russlands fotavtrykk på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og se etter fellestrekk. Gjennom denne metoden søker vi å utvide vår forståelse av russiske virkemidler.

Mye av prosjektets data vil bli samlet inn gjennom digitale og fysiske feltarbeid i den okkuperte delen av Donbas og ekspert intervjuer i øvrige Ukraina.

 1. Håvard Bækken forsker IFS

  Håvard Bækken

  Seniorforsker

  Gjelsten Trude M., ansattbilde_Trude Marielle Gjels

  Trude Marielle Gjelsten

  Masterstipendiat
  Vitenskapelig ass

  flemming-splidsboel-hansen

  Flemming Splidsboel Hansen

  Senior Researcher, Danish Institute for International Studies

  Laruelle

  Marlene Laruelle

  Research Professor, George Washington University

  Onuch

  Ola Onuch

  Senior Lecturer, The University of Manchester

  Røset, Tom

  Tom Røseth

  Hovedlærer i etterretning
  Førsteamanuensis

  Sæther, Tobias_4

  Tobias Sæther

  Forsker

  Tsurko

  Yurii Tsurko

  Senior Instructor, The National Defence University of Ukraine

  Wilson

  Andrew Wilson

  Professor, University College of London

  csm_Sabine_von_Loewis_klein_6d10dbd4f9

  Sabine von Löwis

  Head of Research Cluster, The Centre for East European and International Studies (ZOiS)