Toppbilde LITTLED-2

LITTLED (litteratur og ledelse)

Prosjektperiode
1. jan 2021 -
31. des 2023
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Hagen, Anne Marie
Avdeling
Krigsskolen (KS)
Emneord
Ledelse og lederutvikling
Bokhistorie
Litteratursosiologi
Militær ledelse
Litteraturformidling
Finansiering
Forsvarets høgskole

Å lese skjønnlitteratur har en rekke positive effekter for militære ledere. Derfor har Krigsskolen utviklet LITTLED, et leseprogram i tilknytning til emnet "Militær ledelse og soldatferdigheter" og som støtter læringsmålene i dette første emnet i "Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt". Prosjekt LITTLED ønsker å sette fokus på profesjonsidentitet og militært lederskap gjennom skjønnlitteratur. 

Mange militære lederutdanninger benytter skjønnlitteratur i lederutviklingen. Nettopp ulikheten mellom fagtekster og skjønnlitteratur er nyttig for å sette ord på utfordringer ved militært lederskap og offisersrollen. Det kan gjøre det lettere å frigjøre seg fra fagautoritetene på et tema og reflektere selvstendig. LITTLED er FHS’ versjon av slike leseprogram.

Å lese tematisk relevant litteratur: 

  • Bevisstgjør lederskapsutfordringer.
  • Øker forståelsen for mellommenneskelig dynamikk.
  • Stimulerer innlevelsesevnen, empati og evnen til å bearbeide erfaringer.
  • Utvikler kritisk tenkning og problemløsningsevner.
  • Bidrar til dannelse av profesjonsidentitet.

Hva kan vi lære om militært lederskap fra boken? Kadettene produserer leseguider som hjelper nye lesere se denne tematikken – et utvalg av dem vil publiseres på prosjektets nettside slik at andre lesere kan dra nytte av refleksjonene deres (fra november 2022).

Thanks to my reading, I have never been caught flat-footed by any situation, never at a loss for how any problem has been addressed (successfully or unsuccessfully) before. It doesn’t give me all the answers, but it lights what is often a dark path ahead.

General (p) James Mattis