Drone_008

Droneflyger/målfly­operatør

Målflyoperatører flyr droner som brukes som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dersom din hobby er radiostyrte modellfly, bør du søke om å bli målflyoperatør under førstegangstjenesten.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Luftforsvaret
Sola flystasjon
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
Januar og juli
Antall stillinger
1-10

Krav til tjenesten

For å få tjeneste som droneflygersoldat må du ha modellflyging som hobby, og du må ha flydd modellfly.

  1. Tjenestehverdag

    Dronetjenesten stiller med drone som blir skutt ned av missilene under skarpskytingen under øvelse sølvpil på Andøya

    Målflyoperatører flyr droner som brukes som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dersom din hobby er radiostyrte modellfly, bør du søke om å bli målflyoperatør under førstegangstjenesten. Du arbeider som regel på verkstedet på Sola. Noen dager fikser du på droner, andre dager flyr du med modellfly. Du bygger også modeller av alt fra fly og helikopter til biler og båter, som du deretter setter opp fjernstyring på. Ved oppdrag og øvelser flyr du modellfly som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dette er som oftest F-16, NASAMS, fregattene og andre marinefartøy i Forsvaret.

    Dronelaget er plassert ved 139 luftving, avdeling Sola. Her foregår all opplæring av målflyoperatører, og dronetjenesten ledes herfra. Her lærer du blant annet om sikkerhet, instrukser, klargjøringsrutiner, materiellkontroll og generelt om dronetjenesten. Opplæring i betjening av dronene består i sikte-, målfølgings- og skyteøvelser. Målflyoperatørens oppgave er å fly realistiske angrepsprofiler mot standplass. Du lærer gradvis hva tjenesten går ut på gjennom å praktisere de ulike delene av tjenesten. Etter hvert flyr du treningsfly og til slutt droner. Det legges stor vekt på sikkerhet og hvordan forskjellige angrepsprofiler gjennomføres i praksis. Du får også opplæring i vedlikehold. 

  2. På sesjon må du oppgi at du ønsker droneflytjeneste i Luftforsvaret. Da blir du forhåpentligvis innkalt til Luftforsvaret og søker på dronetjenesten underveis i rekruttperioden. Ved rangering av dine tjenesteønsker bør du sette dronetjenesten høyt på prioriteringslisten, da det er relativt få tjenesteplasser for denne tjenesten.​

  3. Etter førstegangstjenesten har du muligheter for å bli ansatt som spesialist i den avdelingen eller Forsvarsgrenen du har tjenestegjort i. Si fra til befalet ditt hvis du ønsker å jobbe i avdelingen, eller ser etter andre stillinger i Forsvaret. Du kan også søke utdanninger i Forsvaret.