Tuva Povenius, Ine Arvola og Lars Broks Mikko er tre av åtte nye vaktsoldater i HV-16.

Forlenget tjenesten dagen før de skulle dimittere

Åtte soldater fra Heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark var ikke sene med å si ja da forespørselen om ytterligere seks måneders tjeneste kom.

Dagen før Tuva Povenius, Ine Arvola, Lars Broks Mikko, Kristian Thomassen, Mikael Håkon Johansen, Benjamin Teige, Sondre Paulsen og Isak Sveen egentlig skulle dimme, ble kontrakten for ytterligere seks måneders tjeneste signert. De er opprinnelig fra Alta, Kirkenes, Lebesby, Vardø, Honningsvåg og Hammerfest.

De åtte soldatene kommer fra seks måneders førstegangstjeneste i Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) og skulle egentlig dimmet i midten av januar. Men så trengte Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) på kort varsel vaktsoldater for å passe på Elvegårdsmoen leir i Bjerkvik.

– Vi var på den avsluttende vinterøvelsen. I minus 30 grader og på den sjette dagen i øvelsen hvor vi egentlig begynte å bli litt lei, ble vi spurt om vi kunne tenke oss videre tjeneste som vaktsoldater i Bjerkvik. Det var noen få som rakk opp hånden, men ikke så mange. Vi ble spurt på nytt da vi var ferdig med øvelsen og ikke sto ute i felt og frøys. Da var vi fire som meldte oss med en gang, sier Tuva Povenius og Ine Arvola.

Lett å si ja

Etter hvert meldte ytterligere fire stykker seg. Uken etterpå var de på plass og løste vaktoppdrag i Bjerkvik, mens mange av kompisene de var med i førstegangstjeneste i HV-17 hadde dimmet og reist hjem.

– Vi har stortrivdes med tjenesten i Finnmark og har vel egentlig følt at vi ikke var helt ferdig med Forsvaret etter seks måneder. Dessuten var dimisjon i januar og da er det uansett ingen studier å søke. Og siden vi ikke hadde noe annet planlagt fremover, var det ikke en vanskelig beslutning å si ja, sier Povenius og Arvola.

Behovet for vaktsoldater på Elvegårdsmoen har vært der lenge. Det er også et krav fra Forsvaret. Dette kombinert med at det nå er amerikanske soldater på besøk, har ytterligere forsterket behovet.

Vaktsoldatene innrømmer glatt at hele oppdraget kom brått på og at de viste lite om både HV-16 og jobben de skulle gjøre før de reiste.

– Det har så langt vært veldig fint å være her i Bjerkvik. HV-16 har vist oss litt rundt og de har gjort veldig mye for at vi skal trives. Det setter vi stor pris på. 

210127jk_5334.jpg
Lars Broks Mikko på vakt på Elvegårdsmoen i Bjerkvik.

– Vi merket at det ikke har vært vernepliktige her på en stund, men har vi kommet med tilbakemeldinger på noe, så har det blitt fikset med en gang, sier de to soldatene.

Meget motiverte

Det er innsatsstyrke Claymore i HV-16 som står ansvarlig for oppfølgingen av de nye soldatene. Fungerende sjef, major Sten Askvik, er veldig glad for å høre at soldatene trives.

– Soldatene er meget motiverte, positive og løsningsorienterte. Samtidig har vi ikke lagt skjul på at alt er uproblematisk og de ble informert på forhånd om at de ikke kom til dekket bord. Men vi har lagt godt til rette for dem og det er bra at de trives, sier Askvik.

I HV-16 jobber man å få vaktsoldater på permanent basis.

– Å få soldater fra førstegangstjenesten er første steg på å få på plass et permanent vakthold på Elvegårdsmoen. Sånn sett er dette et pilotprosjekt hvor vi høster erfaringer for å finne en helhetlig løsning, sier Askvik.

Får et miljø

For soldatene fra Finnmark er tjenesten i Bjerkvik noe annerledes enn de første seks månedene av førstegangstjenesten.

– Vi hadde ikke noe vakttjeneste som dette på GP, kun litt trening på det ute på øvelse. I tillegg er vi vant til å være i et kompani med 80 personer med tre tropper. Nå er vi et kompani på åtte stykker, flirer dem. 

Med de åtte soldatene fra HV-17 på plass begynner det å bli et lite miljø med soldater i førstegangstjeneste på Elvegårdsmoen. Fra før er det lærlinger fra både HV-16 og Forsvarets verksted i Bjerkvik som bor der. 

– Blir dere å holde ut her i seks måneder?

– Ja, det skal nok gå fint. Tiden flyr, sier de positive soldatene.