28_20190808_KK__MGL0983

Sammen om beskyttelsen av Ørland flystasjon

Nylig signerte sjef HV-12 og sjef 132 luftving en samarbeidsavtale. HV-12 og 132 luftving har et felles oppdrag og samarbeider allerede godt om å beskytte Ørland flystasjon. Nå er dette gode samarbeidet formalisert.

 

Forsvaret av en flystasjon strekker seg langt utover flystripa. Du må ha kontroll på mange veier, fjelltopper og et stort landområde. – Et typisk oppdrag for lokalt heimevern, sier sjef HV-12, oberst Jens-Christian Junge.

– For disse soldatene vil det bli fornyet fokus på felles årlig trening med Luftforsvaret og økt deltakelse på kurs som gir effekt opp mot forsvar av en flystasjon, forteller Sjef HV-12.

Formalisert samarbeid

– Heimevernet er en svært viktig ressurs for beskyttelse av Ørland flystasjon, sier oberst Øyvind Gunnerud, sjef 132 luftving. – Vi ønsker derfor å videreutvikle vårt samarbeid på flere områder - som operative forhold, øving og trening, samt logistikk og kompetanse, poengterer oberst Gunnerud.

 – Vi har også nå fått formalisert samarbeidet innen flere stabsfunksjoner som både luftforsvaret og HV vil nytte godt av, utdyper oberst Junge. Selv om vi allerede har et veldig godt samarbeid - vil denne avtalen øke fokuset og sikre det inn i fremtiden.

20210318-_Z9A2053.jpg
Sjef 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud og sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge