image00024

Sjefsskifte HV-01

Mandag 30. august ble oberstløytnant Remi Høyning ny distriktssjef i Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01).

Han overtar stillingen som distriktssjef etter kommandørkaptein Marit Strengen, som har hatt stillingen som distriktssjef i HV-01 siden 2019.

— Jeg ser frem til å arbeide sammen med kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere. Det blir spennende å ta del i organisasjonen som Heimevernet er og representerer. 

— Det er meget viktig å ta vare på HVs egenart, samtidig som man må utvikle organisasjonen slik at den holder seg relevant for det som kommer i morgen. Dette er noe jeg ser frem til å ta en del av, samtidig som jeg føler på en sunn nervøsitet rundt oppgaven, jeg har tross alt blitt valgt ut blant flere andre. Jeg er beæret over å få prøve, avslutter Remi Høyning.

CY3A6912.jpg
Oberstløytnant Remi Høyning.

Tidligere distriktssjef, kommandørkaptein Marit Strengen slutter som distriktssjef i HV-01 etter noe som hun beskriver som to spesielle, men spennende år.

– Det å kunne løse skarpe oppdrag og bistå kommunen i et tett samarbeid med politi og statsforvalter, har vært både spennende og lærerikt å være en del av. 

— Det ble annerledes enn jeg så for meg å være sjef for HV-01. Jeg hadde ikke vært sjef mer enn et halvt år da koronakrisen inntraff. Jeg fikk ikke møtt soldatene så mye som jeg hadde ønsket, forteller hun. 

Strengen går inn i stillingen som direktør for beredskap/beredskapssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Dermed er hun fortsatt en del av totalforsvaret i regionen.

Sjef HV, Elisabeth Michelsen, takket Marit Strengen for jobben hun har utført, særlig med tanke på det sivil-militære samarbeidet, der hun har vært en viktig brikke.

Remi Høyning startet sin militære karriere i 1993. Han har tjenestegjort i avdelinger som Telemark bataljon (TMBN), Etterretningsbataljonen (EBN), Hærens våpenskole og Forsvarsstaben. Han har også deltatt i internasjonale operasjoner som: SFOR (1997), ISAF (2004) og KFOR (2009). De siste årene har han vært sjef for operasjonsavdelingen i cybersikkerhetssenteret som jobber med defensive cyberoperasjoner. 

Sjef HV-01 har ansvaret for den militære beredskapen i det som tidligere var Østfold og Vestfold fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Distriktet er et av de tettest befolkede områdene i landet og har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner.

Distriktet omfatter 27 kommuner, grenser til Sverige, har en internasjonal flyplass, to internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18, ti prosent av Norges befolkning og 14 byer.