20220313HST_6034

Skudd­ deteksjonssystem og droner

Skudd har blitt avfyrt i nærheten av Borg havn i Fredrikstad. I løpet av fem minutter rykket heimevernssoldatene ut til riktig sted ved hjelp av en applikasjon på mobiltelefonen.

Kjøretøy og militært materiell i store mengder ble losset i Borg havn. I nesten to uker har havnen blitt voktet av heimevernssoldater fra Fredrikstad HV-område i Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01). Soldatene har sørget for styrkebeskyttelse ved mottak av alliert materiell og personell i forbindelse med øvelse Cold Response. 

Nyttig verktøy

20220314HST_6159.jpg
Martin Norsted er lagfører i Fredrikstad heimevernsområde i Oslofjord heimevernsdistrikt 01.

Lagfører Martin Norsted og laget hans er en del av utrykningsstyrken i Borg havn, en Quick Reaction Force (QRF). Det er en militær styrke med kapasitet til å håndtere alle typer oppdrag innen kort tid. Norsted og laget hans var de som fikk varsel om avfyrt skudd og rykket ut for å lokalisere hva dette var for noe. 

– Vi hadde en test av et skuddeteksjonssystem som viste hvor det har vært avfyrt skudd via en applikasjon på mobiltelefonen. Vi er litt kjent i område, men å sitte med en applikasjon for å vite hvor vi skal lokalisere personen har vært et supert verktøy å teste ut, sier Norsted.

Eksperimentering

Under oppdragsløsningen har prosjektseksjonen fra Heimevernets våpenskole eksperimentert med ny teknologi med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og sivile aktører fra industrien. Noen av systemene som ble brukt var blant annet eleverte sensorer, akustiske sensorer, radar med antidronekapasitet og skuddeteksjon.

– I tillegg til applikasjonen hadde vi en elevert sensor (en type drone) som observerte hele tiden i boligfeltet etter personen som avfyrte skudd. Da var det operasjonssentralen som ga oss et godt signalement på personen vi skulle lokalisere. Det var til stor hjelp, forteller lagføreren.

Bruk av teknologi i oppdragsløsning

Stort potensial

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte soldatene i Borg havn under oppdragsløsningen for å se eksperimentet bli testet i sin helhet.

20220314HST_6148.jpg
Under besøket fikk generalmajor, Elisabeth Michelsen se hvordan systemet fungerte i sin helhet fra operasjonssentralen til Fredrikstad HV-område.

– Vi har sett at teknologien har spilt på lag med heimevernssoldaten for å gjøre heimevernssoldaten og heimevernsområdet bedre. Jeg tror det har et stort potensial fremover å kunne teste utviklingen på et sted hvor oppdragsløsning foregår, sier sjef HV.

– Å ha et sånt teknologisk hjelpemiddel som skuddeteksjon er til stor hjelp. Det gjør det mulig for oss å løse oppdrag med vesentlig mindre trening, avslutter Norsted.