200608HST_0304

Teknologisk skifte

Nå går HV fra gamle analoge sambandssystem til moderne digitale radioer.

Utskiftningen av sambandssystemet vil modernisere Heimevernet. På Heistadmoen er det nye sambandet på plass og sambandsbefal i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03) er godt i gang med å bli kjent med det nye utstyret.

Fokus på opplæring

Hensikten med kurset er at sambandsbefalet skal lære å bruke utstyret, for så å kunne lære det videre til soldatene i områdene.

Kurset er en fagsamling med alle sambandsbefal i distriktet og det blir arrangert hvert år. Klasserommet på Heistadmoen er overfylt av radioutstyr, ivrige kursdeltakere får opplæring på hver enkelt del på det nye sambandsutstyret.

Sverre Arneberg Fredriksen (39) fra Drammen er en av dem som skal lære opp soldatene i områdene fremover.

– Det kommer til å bli ganske lett å lære det videre. Det virker som soldatene og troppene er veldig motivert til å få utlevert nytt utstyr, sier Fredriksen. 

Lettere fremover

Soldatene i Heimevernet har lenge trent med utdatert sambandsutstyr, enkelte ganger også uten utstyr. Fremover vil det bli lettere å løse oppdrag og det blir bedre trening med det nye sambandsmateriellet. 

Soldatene slipper å jobbe med utstyr som er tungt å bære, og som det er vanskelig å få nye deler til. Opplæringen fremover vil bli brukt til å lære basisfunksjonene i det nye sambandet, istedenfor å bruke tid og krefter på vedlikehold av utstyr som har feil. 

– På tidligere treninger og øvelser har vi ikke fått tid til å reparere utstyr som er blitt ødelagt. Å få tak i nye deler til det gamle sambandet har vært vanskelig fordi det har vært så utdatert, sier Fredriksen. 

200908HST_1444.jpg
 

Praktisk betydning

Det har vært et krav for Heimevernet at sambandet skal være autonomt, det vil si helt uavhengig av kritisk infrastruktur som elforsyning og IP-nettverk. Det er viktig at sambandet alltid virker, også når intet annet virker. 

Oppgraderingen skal dekke behovet for sambandet fra område til tropp, og fra tropp til lag. Fredriksen mener det er viktig å ta i bruk det nye sambandet raskt, og bruke det mye slik at alle lærer seg det.

Samband til alle 

Alle distrikter i Heimevernet vil i løpet av 2021 motta det nye, moderne og kommersielle radiosambandsmateriellet. Leveransen består av nær 15 000 digitale mobile radioer til ugradert bruk i Heimevernet. 

HV-03 er det første distriktet som mottar komplette leveranser fra Forsvarsmateriell. Målet er at alle heimevernsområdene skal få dekket behovet for samband. I løpet av de neste månedene blir det en total utskiftning av sambandssystemene, og en opprustning som skrur beredskapen på samband til 100 prosent i områdene.