Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).

Sjef Heimevernet

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, tiltrådte stillingen 1. november 2019. Michelsen kom fra stillingen som sjef for logistikk (J4) ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Elisabeth Gifstad Michelsen overtok formelt som sjef for Heimevernet 1. november 2019, etter å ha fungert i stillingen noen måneder. Hun har bakgrunn fra Hæren, og har hatt stillinger på fellesoperativt nivå, så vel som i internasjonale operasjoner, i Irak og Afghanistan.

Michelsen startet sin militære karriere ved befalsskolen for Hærens våpentekniske korps i 1992. Hun har høyere militær utdanning fra US Army War College. Hun er også utdannet maskiningeniør, og har mastergrad innen strategisk ledelse og økonomi.

200803HST_Sjefssersjant.jpg
Sersjantmajor Gjert Grave er sjefssersjant i Heimevernet.

Før hun gikk inn i ledelsen for Heimevernet tjenestegjorde hun ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), med ansvar for logistikk.

Command Team

Gjert Grave tok høsten 2019 over som ny sjefsersjant i Heimevernet. Grave har det meste av sin militære karriere vært i Forsvarets spesialkommando (FSK). Som sjefsersjant i Heimevernet er han sjef HVs nærmeste militærfaglige rådgiver. Dette er Heimevernets "Command Team". Du kan følge Command Team HV på facebook her.