20230411_HST1556-21

Sjef Heimevernet

Sjef Heimevernet, generalmajor Frode Ommundsen, tiltrådte stillingen 12. juni 2023. Ommundsen kom fra stillingen som stabssjef i Hærstaben.

Ommundsen har bred operativ tjenesteerfaring fra Hæren, blant annet som sjef for Panserbataljonen i Brigade Nord og kompanisjef i Telemark bataljon. Han har også erfaring fra Forsvarsstaben og sist som stabssjef i Hærstaben.

Brigader Ommundsen har erfaring fra internasjonale operasjoner, blant annet som troppssjef i Bosnia i 1995, kompanisjef i Kosovo i 2000 og i Afghanistan i 2003, samt som mentor for afghanske bataljonssjefer i 2009. 

Ommundsen har høyere utdanning fra Försvarshögskolan i Stockholm i 2006, Command and Staff College i USA i 2012, NATO Defence Collece i Roma i 2016 og Royal College of Defence Studies i London i 2020. 

Ommundsen overtok jobben som sjef for Heimevernet etter generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen som har fått i oppgave å følge opp og støtte Forsvarets arbeid med kultur og profesjon. 

20230810_HST_.jpg
Sersjantmajor Morten Fosland er sjefsersjant i Heimevernet.

Command Team

Sersjantmajor Morten Fosland tok over som ny sjefsersjant i Heimevernet. Morten har vært sjefsersjant i operasjonsdivisjonen i Forsvarsstaben, men var beordret til koordineringssenteret for donasjoner og trening til Ukraina (Security Assistance Group – Ukraine, eller SAG – U) i Tyskland og vært sjefsersjant i Brigade Nord. Som sjefsersjant i Heimevernet er han sjef HVs nærmeste militærfaglige rådgiver. Dette er Heimevernets "Command Team". Du kan følge Command Team HV på facebook her.