Hans majestets kongens garde gjennomfører innrykk for nye rekrutter som vil gjennomfører førstegangs tjenesten Hæren. Første post for rekruttene er testing av Covid-19 for å utelukke at rekruttene kan smitte.

Trening, øvelse og kurs under covid-19

Heimevernet virker selv om det er en koronasituasjon i landet. Her er informasjon til deg som skal inn til øving, trening eller kurs fremover.

Da koronaen traff Norge i mars 2020 ble det bestemt at Heimevernet skulle stoppe alle kurs, øvelser og treninger for å bidra i samfunnsdugnaden for å bremse smittespredningen.

Samtidig har HV hele tiden stått i beredskap, også for å kunne støtte det sivile samfunn om nødvendig. For eksempel har har Heimevernet bistått politiet ved flere grenseoverganger i ettertid.

HV er en viktig del av vår nasjonale beredskap, og vi må kunne operere i en nasjonal krise som korona-pandemien. Helt nødvendig aktivitet som kurs og årlig trening er derfor startet opp igjen. Da tilpasset koronasituasjonen med strenge smitteverntiltak.

20200930_104103

Slik kan du og dine medsoldater unngå covid-19:

• Ingen syke skal møte på jobb eller HV-trening

• God personlig håndhygiene

• Forsterket renhold med fokus på «kloring» av felles kontaktpunkter

• Kontaktreduserende tiltak - hvor viktigste tiltak er 1-meters-regel

• Unngå å ta på felles kontaktpunkter

Spørsmål og svar om det du kanskje lurer på angående Heimevernet og covid-19:

 1. Før treningen sender vi ut en god del informasjon på e-post. Blant annet forteller vi hvilke symptomer eller tilstander vi ikke ønsker at du skal møte opp med.

  Når du ankommer treningen vil det vil bli stilt spørsmål om du har noen symptomer på forkjølelse - en såkalt pre-screening. Deretter blir soldatene delt inn i nærkontaktgrupper på maks. 10 personer. Disse gruppene skal ikke blandes under treningen. 

 2. Nei. Selv med lette symptomer skal du holde deg hjemme. Men husk å melde fra at du ikke kan møte.

 3. Gravide er ikke definert som en risikogruppe. Derimot rådes gravide til å ikke møte da øvelser vil innebære noe økt risiko for smitte. Dette vil komplisere svangerskapskontroller og fødsel ved utbrudd i nærkontaktgrupper.

 4. Nei. Men husk å melde fra om at du ikke kan møte.

 5. Ettersom bruk av offentlig transport øker risikoen for smitte, råder vi soldatene til ikke å bruke offentlig transport til trening om dette kan unngås.

 6. HV har gode rutiner for å forhindre og, i verste fall, håndtere smitte. Vi overholder 1-meters regel og skal ikke ha nærkontakt. Vi tilrettelegger for dette, men soldaten selv har også et ansvar.

 7. Vi følger FHI/FSAN sine råd. Heimevernet følger situasjonen nøye og endringer kan komme fort. HV har god dialog med sivile helsemyndigheter og treninger skjer i samråd med kommunelegen på stedet. 

 8. Ja, så lenge du ikke er i risikogruppen selv eller har pårørende med økt risiko for å bli alvorlig syk av covid-19.

 9. Heimevernet er en del av den nasjonale beredskapen og skal være klare til å løse operative oppdrag i en nasjonal krise. Da er det viktig at Heimevernet øver på dette. 

 10. Regler for karantene og isolasjon gjelder som i befolkningen generelt. I utgangspunktet trenger du ikke dette på bakgrunn av en HV-øvelse alene. Men hvis du blir påvist smittet må du i isolasjon, og hvis du blir definert som nærkontakt må du i karantene, etter FHI sine retningslinjer.

 11. Vi følger FHI sine retningslinjer med hånd- og hostehygiene, samt økt renhold. Vi har innført kontaktreduserende tiltak som videokonferanser, møtebegrensning og antall møtedeltakere. Avstand på en meter skal overholdes. Definerte nærkontaktgrupper som tilstrebes og holdes på 2 meters avstand slik at antall nærkontakter begrenses ved smitteutbrudd. Syke skal ikke møte.

 12. Det er din hovedarbeidsgiver som betaler sykepenger de første 16 kalenderdagene du må være borte
  fra jobben. 

 13. Følg FHI sine retningslinjer.

 14. Vi følger FHI sine retningslinjer. Røde land må i karantene. ”Skraverte land” (de som mangler informasjon) må i karantene. Meld i fra om du ikke møter.

 15. Vi følger FHI sine retningslinjer og tar forbehold om at disse kan endres. Hvis du har vært i «røde» områder gjelder 10-dagers regelen. Sagt på en annen måte - er du i tvil, gjelder 10 dagers regel. Er det lenger enn 10 dager siden, og du ikke har symptomer, trenger du ikke karantene og kan møte til HV øvelse. Alle i karantene må regne med å sitte tiden ut. Alle som defineres som nærkontakter til et bekreftet tilfelle må sitte i 10 dagers karantene. Det finnes noen få unntak for folk i spesielt samfunnskritiske roller. Disse unntakene vil ikke gjelde for HV-personell. HV kommer ikke til å bryte med FHI sine anbefalinger. Sjekk FHI sine sider for mer og oppdatert informasjon.

Pil til høyre
Fortsatt noe du ikke har fått svar på? Ta kontakt med ditt distrikt.