Soldater fra Sogn HV område i HV-02 på øvelse i Oslo

Trening, øvelse og kurs under covid-19

Her er informasjon til deg som skal inn til øving, trening eller kurs fremover.

Krav FØR oppmøte:
-HVs pre-screeningsskjema

-Har du fått påvist covid-19 siste 4 dager eller har du hatt feber siste 24 timer, skal du ikke møte på trening

Se Heimevernets smitteveilder for mer utfyllende informasjon

Heimevernets smittevernplan

Bruk munnbind på offentlig transport

Soldater i Heimevernet under øvelsen Bifrost i 2019.

Husk på:

• Ingen syke skal møte på jobb eller HV-trening/øvelse. Svar på screeningskjema før oppmøte

• Ha god personlig hoste og håndhygiene

• Hold avstand til hverandre hvis mulig. Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde avstand

• Ta test hvis du får symptomer underveis

• Informer distriktet hvis du får påvist covid-19 i etterkant av treningen eller øvelsen

• Det kan bli behov for lokale tilpasninger og innstramninger i perioder

 

 

Spørsmål og svar

  1. Gravide er ikke definert som risikogruppe. Derimot rådes gravide til å ikke møte grunnet noe usikkerhet vedrørende smitterisiko i høst og vinter. Smitteutbrudd på øvelse kan  komplisere svangerskapskontroller og fødsel.

  2. Nei, ikke i høst og vinter. Husk å melde fra om at du ikke kan møte. Les mer på Helse Norge sine sider.

  3. Ja, men distriktet må ha en plan for hvordan de sender soldatene hjem hvis de blir syke på treningen/øvelsen.

  4. Heimevernet er en del av den nasjonale beredskapen og skal være klare til å løse operative oppdrag i en nasjonal krise. Da er det viktig at Heimevernet øver på dette. 

  5. Nei. Du må kun ta test hvis du har symptomer. Sjekk din kommunes hjemmesider for å få informasjon om utdeling av hjemmetester og vanlig koronatest. De med gjennomgått covid-sykdom siste 3 måneder skal ikke testes, men skal heller ikke møte ved feber siste 24 timer.

  6. Ja, som ledd i tilbakeføring til normal hverdag har HV fjernet sine tidligere restriksjoner om telt.

Pil til høyre
Noe du ikke har fått svar på? Ta kontakt med ditt distrikt.