Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.

Bruken av Heimevernet

Heimevernets viktigste oppdrag i landmakten er territorielle operasjoner.

Øvelse Nordland 1 hos Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 i Mosjøen. Under øvelsen øvde soldatene på objektsikring. Sjøheimevernet var også med og løste oppdrag.//Sør Hålogaland Home guard district 14 in Mosjøen. During the excercise the soldiers focused their training on protecting vital installations and objects. The maritime home guard also joined the excercise.
Territorielle operasjoner innebærer:
Beskyttelse av kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner.
Øvelse Nordland 1 hos Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 i Mosjøen. Under øvelsen øvde soldatene på objektsikring. Sjøheimevernet var også med og løste oppdrag.//Sør Hålogaland Home guard district 14 in Mosjøen. During the excercise the soldiers focused their training on protecting vital installations and objects. The maritime home guard also joined the excercise.
Evne til å bekjempe trusler.
Øvelse Nordland 1 hos Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 i Mosjøen. Under øvelsen øvde soldatene på objektsikring. Sjøheimevernet var også med og løste oppdrag.//Sør Hålogaland Home guard district 14 in Mosjøen. During the excercise the soldiers focused their training on protecting vital installations and objects. The maritime home guard also joined the excercise.
Sivilt-militært samvirke med de øvrige beredskapsaktørene i totalforsvaret.
Øvelse Bjørgvin i HV-09. 1600 soldater var kalt inn til øvelsen. / Exercise Bjørgvin in HV-09. 1600 soldiers were called for the exercise.
Sikre nasjonal og alliert styrkeoppbygging og forflytting.
Øvelse Bjørgvin i HV-09. 1600 soldater var kalt inn til øvelsen. / Exercise Bjørgvin in HV-09. 1600 soldiers were called for the exercise.
Overvåking og kontroll for å skape situasjonsforståelse.

I dagens heimevern er det fokus på å få det vi har til å virke enda bedre. For å møte fremtidens krav er dette fortsatt viktig.

Taktisk offiserskurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås.
Videreutvikle rollen som HV-kjentmann som en viktig ressurs for både nasjonale og allierte styrker.
Taktisk offiserskurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås.
Tilføres økt evne til å analysere informasjon fra eget nettverket og egne operasjoner til gode beslutningsgrunnlag.
Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) trening ved Terningmoen leir i Elverum, hvor de blant annet øver på stridsteknikk.
Standardisere våpen, materiell, evalueringer, utdanning, trening og øving.
Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) trening ved Terningmoen leir i Elverum, hvor de blant annet øver på stridsteknikk.
Anskaffe nytt materiell hurtigere enn i dag og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi.
Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) trening ved Terningmoen leir i Elverum, hvor de blant annet øver på stridsteknikk.
Benytte digitale hjelpemidler under årlig trening for økt effekt, for eksempel simulatorsystemer.