HV-02 bisto med skarp styrkebeskyttelse da det amerikanske krigsskipet Iwo Jima besøkte Oslo. Her ser vi Kaptein Paal Skullerud, områdesjef for Gardermoen HV-område.

Heimevernssoldaten

Heimevernssoldaten er vår viktigste ressurs. Soldatens sivile kompetanse utfyller militære ferdigheter. Verdien i Heimevernet er mennesker i nettverk.

Dagens utfordringer omfatter alt fra tid til trening, utrustning og kompetansegap til flere tidkrevende manuelle prosesser knyttet til soldatforvaltningen.

opptak-heron-Per-Inge-johnsen04.t5aa82a0e.m1200.xiFeXe63H
For å tilfredstille fremtidens krav skal:
Soldatenes utrustning være best mulig og tilpasset oppdrag og klima.
opptak-heron-Per-Inge-johnsen04.t5aa82a0e.m1200.xiFeXe63H
Soldatene gis tilstrekkelig årlig trening for å vedlikeholde og videreutvikle sine ferdigheter.
opptak-heron-Per-Inge-johnsen04.t5aa82a0e.m1200.xiFeXe63H

Kompetansegapet skal lukkes.

HV-03 på sosialpatrulje i Hønefoss sentrum.
Kompetansen soldatene blir tilført i Heimevernet verdsettes i Forsvaret og anerkjennes sivilt.
HV-03 på sosialpatrulje i Hønefoss sentrum.
Heimevernet i større grad utnytte soldatenes sivile kompetanse i hele tjenestetiden.