Soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 trener på urban krigføring.

Vår totale beredskap

Heimevernet skal kunne brukes til mange oppgaver når nasjonen krever det. Den lokale kunnskapen og det lokale engasjementet gjør Heimevernet unikt.

Nærheten gir evne til å være blant de første når noe skjer, enten landet må vise sin militære beredskap eller bistå sivile myndigheter ved flom, ras, leteaksjoner eller pandemi.

_H2B2258
En videreutvikling krever at:
Heimevernet har nærhet og tilgang til tilfredstillende skyte- og øvingsfelt.
_H2B2258
Alle avdelinger skal ha materiell, våpen og ammunisjon lagret lokalt for å sikre rask selvoppsetting for økt reaksjonsevne.
_H2B2258
Årlig trening skal sikre grunnleggende soldatferdigheter og at avdelingen er i stand til selvoppsetting og oppdragsløsning.
20210421MS_CY3A0572
Et effektivt samvirke og samordning med andre beredskapsaktører må videreutvikles på alle nivåer.
20210421MS_CY3A0572
Heimevernet skal være synlig i lokalsamfunn over hele landet.
20210421MS_CY3A0572
Alle avdelinger skal være lokalt forankret og ha videreutviklet sitt kontaktnett til bruk i fred, krise og krig.
Soldater fra HV-17 avdelingen
Innkalling til førstegangstjenesten tar hensyn til Heimevernets behov for soldater som er lokalt rekruttert og reflekterer mangfoldet i samfunnet.
Soldater fra HV-17 avdelingen
Soldatene overføres så raskt som mulig til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste med fersk og riktig kompetanse.

Beredskap betinger reaksjonsevne, samvirke, informasjonsflyt og situasjonsforståelse.

Målsettingene skal omsettes til konkrete tiltak på kort og lang sikt.

Noen målsettinger krever innsats over tid og samarbeid med andre aktører.

Følgende prioriteringer legges til grunn:

• Få det vi har til å virke enda bedre

• Økt reaksjonsevne

• Økt utholdenhet

• Videreutvikle totalforsvaret