Uniform på jobben-dagen 2021

6. desember 2021 fylte Heimevernet 75 år, det ble feiret med Uniform på jobben-dagen over hele landet.

20211206KK_CY1A2726_5

Mange feiret med uniform

HV-soldat: Du er viktig!

Når Heimevernet nå fyller 75 år, er det på sin plass å rose HV-soldatene. Les leserinnlegget fra sjef Heimevernet som ble trykt i mange av landets lokalaviser i forkant av dagen.

Pil til høyre
Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet besøker soldater i HV-05.

Derfor er Uniform på jobben-dagen viktig for Heimevernet

– Jeg vil at soldatene skal bære sin uniform med stolthet, og håper Uniform på jobben-dagen vil vise arbeidsgivere, kollegaer, medstudenter og andre innbyggere at HV er en del av den nasjonale beredskapen og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen de gjør som HV-soldater, sier sjef for HV.

Pil til høyre
2020-12-04 Pål Moi 2

Hilsen fra forsvarsgrenene

La soldater være soldater

Vasker du uniformen før Uniform på jobben-dagen?