X_20221020tk__2959

Operasjon Interflex

Noreg tar del i opplæringa av ukrainske soldatar. Dette skjer i England gjennom det britiske initiativet Operasjon Interflex. Les meir om oppdraget her.

Bakgrunn

I februar 2022 gjekk Russland til angrep på Ukraina. Krigen gjer at det ukrainske forsvaret treng mange nye soldatar for å kunne forsvare landet sitt. Mange av dei nye soldatane har ingen eller liten erfaring frå det militære, og mange har begrensa militære kunnskapar.

For å støtte Ukraina med soldatutdanning, tok Storbritannia i juni 2022 leiarrolla for ei omfattande og systematisert opptrening av ukrainske soldatar. Initiativet har fått nanmet Operasjon Interflex, og opplæringa finn stad i England i Storbritannia. I løpet av fem intensive veker får dei ukrainske soldatane ei utdanning som skal gjere dei betre i stand til å forsvare landet sitt.

Kva gjer Noreg?

Fleire land deltar i opplæringa, mellom anna Noreg. Heimevernet leiar det norske bidraget, som består av ein styrkesjef frå Heimevernet og instruktørar hovudsakeleg frå Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord. I tillegg stiller erfarne instruktørar som er rekrutterte frå styrkestrukturen til Heimevernet.

Det første norske bidraget starta i oktober 2022 og held fram til slutten av november. I første halvdel av 2023 bidrar Noreg med ytterlegare to kontingentar, hovudsakeleg med instruktørar frå Heimevernet. Etter dette vil rundt 1000 ukrainarar ha fått opplæring av norsk personell.