Bilde utvekslingsgjeng HSU_2022

Rekordmange på utveksling til Tyskland

Forsvarets høgskole har siden 2019 vært medlem av Erasmus+, som er verdens største utdanningsprogram.

Målet er at flere kadetter og ansatte skal få muligheten til å ta deler av utdanningen eller jobbe i et annet land. Høsten for to år siden reiste de første kadettene fra FHS Sjøkrigsskolen til Helmut Schmidt universitetet (HSU) i Hamburg, Tyskland. Denne høsten har rekordmange fra FHS valgt å ta et semester ved det tyske universitetet.

Daniel Jensen som til daglig er kadett ved FHS Cyberingeniørskolen (CISK) er en av de som søkte seg til et utvekslingsopphold ved Helmut Schmidt universitetet.

- Jeg søkte på utveksling til HSU fordi det virket som en spennende utfordring. Jeg har alltid hatt lyst til å studere eller å jobbe i utlandet, så dette var en flott mulighet og kan være god erfaring for fremtiden. Motivasjonen min for å søke var å oppleve å studere i en helt ny setting i et annet land. Jeg ønsker å bli kjent med nye folk og få erfaring med å studere sammen med mange fremtidige offiserer fra andre Nato-land. Og ikke minst vil jeg oppleve Tyskland og den tyske kulturen.

I tillegg til å følge emner på et annet språk og gå i en internasjonal klasse er det andre ulikheter de norske kadettene har merket seg, og Jensen utdyper.

- Den største forskjellen på utdanningssystemet her sammenlignet med utdanningen jeg kjenner fra FHS Cyberingeniørskolen (CISK) er at HSU er som et sivilt universitet. Studentene har mer frihet, men er også mer ansvarlig for egen læring. Det er for eksempel frivillig oppmøte og færre forelesninger her, mens ved CISK har vi undervisning fra 0800 til 1530. Ved CISK får vi veldig tett oppfølging i undervisningen, mens her er man mer avhengig av å få hjelp fra kameratene man studerer og bor sammen med, for å bestå.

Under er kadetter fra FHS Sjøkrigsskolen og FHS Cyberingeniørskolen fotografert utenfor Helmut Schmidt universitetet i Hamburg, Tyskland (høst 2022).