Führungsakademie_DE

Kompetansenettverk - Tyskland

Har du erfaring fra eller interesse for Tyskland? Bli med i forsvarssektorens kompetansenettverk.

Tyskland er en av Norges viktigste allierte og det norsk-tyske forsvarssamarbeidet har økt i både omfang og betydning.

Denne utviklingen medfører økt etterspørsel etter kompetanse og kunnskap om Tyskland og tysk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det eksisterer kompetanse ved ulike avdelinger og fagmiljøer, ved ambassader, delegasjoner og hovedkvarterer og ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner, men kompetansen er lokalisert spredt, lite kjent og ikke alltid lett tilgjengelig – selv ikke for de som jobber innenfor sektoren. I nettverket kan norsk forsvarssektor samles og diskutere.

Hvem er nettverket for?

Nettverket er åpent for militært og sivilt personell i forsvarssektoren som har opparbeidet seg kompetanse og kunnskap om Tyskland gjennom for eksempel stasjonering i Tyskland, samarbeid med tyske institusjoner, militær eller sivil utdanning i Tyskland, forskning på tysk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hovedmålgruppene: 

 • de som har jobbet, jobber eller skal jobbe i Tyskland og kan bruke nettverket til å utveksle erfaringer, til å holde seg oppdatert eller til å forberede seg på ny stilling.
 • de som har behov for informasjon og spesialkunnskap om tysk forsvars- og sikkerhetspolitikk eller norsk-tysk forsvarssamarbeid, kan henvende seg til nettverket for å finne fram til fagperson.
 1. Forsvarets høgskole har en nøkkelrolle i utdannings- og forskningssamarbeidet med Tyskland på forsvarssiden.

  Forsvarets høgskole har hatt bachelorstudenter på utveksling til Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg siden høsten 2020 i tillegg til de norske stabsoffiserene som studerer ved Führungsakademie Der Bundeswehr (annet hvert år).

  Forskere ved blant annet Institutt for forsvarsstudier (IFS) samarbeider med sivile og militære forskningsinstitusjoner og tenketanker i Tyskland og tilbyr undervisning og veiledning innen tysk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Din deltakelse

Medlemskap/deltakelse i kompetansenettverket skal være et lavterskel-tilbud uten større forpliktelser eller økt arbeidsbelastning for den enkelte. En forutsetning for at kompetansenettverket skal oppfattes som nyttig og relevant er imidlertid at deltakerne:

 • deler oppdatert informasjon om seg selv (navn, stilling, e-post, telefonnummer, kompetanse om Tyskland og annen relevant informasjon). 
 • er innstilt på å dele sine erfaringer og sin kompetanse med kollegaer, studenter og forskere. 
 • bidrar til å utvide nettverket ved å anbefale relevante kollegaer og ressurspersoner.

Koordinator skal forvalte kontaktlisten på en ansvarlig måte og videreutvikle nettverket, i dialog med medlemmene. Som medlem vil du motta nyhetsbrev med relevante publikasjoner, arrangementer, utlysninger med mer. Les tidligere nyhetsbrev her:

 1. Velkommen til Forsvarssektorens kompetansenettverk Tyskland

 2. Sikkerhetspolitisk samtale hos den tyske ambassadøren

 3. Julehilsen fra Forsvarssektorens kompetansenettverk

 4. Teams-seminar: Very High Readiness Joint Task Force

 5. Tysklands forsvarssjef i Norge

 6. Julehilsen fra Marit og Robin i kompetansenettverket


Forsvarets høgskole (FHS) har en strategi om å styrke sin kompetanse og sitt nettverk innenfor internasjonaliseringsfeltet og har ansvaret med å drifte nettverket.

Kontaktpersoner
Nettverket koordineres av Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) ved FHS, i samarbeid med Marit Rye-Ramberg, internasjonaliseringsansvarlig ved FHS. Ønsker du ytterligere informasjon kan du sende oss en e-post. Vennligst legg inn teksten "Forsvarssektorens kompetansenettverk Tyskland" i emnefeltet.
Bli med!
Koordinator forvalter kontaktlisten på en ansvarlig måte og videreutvikler nettverket i dialog med medlemmene. Forsvarets høgskole lagrer personopplysningene til du gir beskjed om at du ønsker de slettet.
 1. Allers, Robin Marc_04_Robin Marc Allers

  Robin Allers

  Førsteamanuensis
  Telefon: +4790662421

  Rye-Ramberg Marit_2

  Marit Rye-Ramberg

  Internasjonaliseringsansvarlig
  Seniorrådgiver
  Kontor: +4748993964