fokus_konkurranse

Konkurranse: Lag omslaget til Fokus 2022

Vi ønsker å invitere Norges kreative krefter til å hjelpe oss med å illustrere omslaget på Fokus 2022, Etterretningstjenestens årlige ugraderte trusselvurdering. Vinneren premieres med 15 000 kroner og sitt design på forsiden og baksiden av Fokus.

Hvert år utgir Etterretningstjenesten Fokus. Dette er vår åpne, ugraderte vurdering av tema, land og utviklingstrekk som vi mener vil være av sikkerhetsmessig betydning for Norge i året som kommer. Fokus 2022 kommer ut i februar og vil være det tolvte i rekken.

Vi legger mye arbeid i vårt bidrag til det offentlige ordskiftet, og vi bestreber oss på å heve blikket og levere et produkt som står seg godt i møtet med hendelser og nyhetssaker som vil komme i 2022.

Følgende er noen kjernetemaer som kan egne seg godt til omslaget på årets utgave:

  • Våpenkappløp og masseødeleggelsesvåpen
  • Kampen om sannheten og definisjonen av sannhet
  • Stormaktsrivalisering på internett og i rommet

Vi ønsker et bredt spekter kunstneriske uttrykksformer velkommen, det være seg alt fra tegnede og malte kunstverk, kreativ koding, glitch art og 3D til broderi eller tresnitt. Så lenge et stillbilde fra produktet kan gjengis digitalt og fysisk på forsiden og baksiden av Fokus 2022 er formen fri, og vi oppfordrer til bruk av utradisjonelle uttrykk.  

Nedenfor ser du Fokus-omslagene fra de siste tre årene. Ved å følge lenken vil du også kunne lese tidligere utgaver.

Krav til bidrag:

  • Et originalt åndsverk som illustrerer et eller flere av våre interesseområder. Generelle tolkninger av Etterretningstjenestens oppdrag er også relevante.
  • En versjon av kunstverket som jpg, png, gif eller annet vanlig bildeformat.
  • Fil til trykk bør være minst 5500 x 3700px.
  • Tillatelse til å bruke åndsverket på alle Forsvarets digitale og trykte flater.
  • Kunstneren må være norsk statsborger. 

Vi tar forbehold om at vi kan ønske å gjøre mindre tilpasninger til bruk i våre produkter, eksempelvis lett fargekorrigering eller formattilpasning, med deltagers tillatelse. 

Bidrag sendes til [email protected].
Frist for innsendelse er 15. januar 2022.

Se tidligere forsider i karusellen under: