Forsvarets spesialkommando (FSK)

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser nasjonale og internasjonale oppdrag.

Forsvarets spesialkommando (FSK) under øvelse Oslofjord 2019

Oppdrag og historikk

FSK er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne og kvalitet løser pålagte oppdrag i hele spekteret av spesialoperasjoner. FSK kan på politiets anmodning støtte med terrorbekjempelse og gisselredning ved olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land. Avdelingen har gjennomført en rekke krevende operasjoner i utlandet og nyter stor anerkjennelse for innsatsen. FSK selekterer og utdanner spesialjegere til avdelingens kampskvadroner. I tillegg selekteres og utdannes vernepliktige kvinnelige jegere, og fallskjermjegere. Etter endt vernepliktsår kan de inngå i FSKs reservestyrker eller fortsette videre seleksjon og utdanning, og tjeneste i spesialstyrkene og Forsvaret for øvrig. FSK har hovedbase på Rena i Østerdalen og en trenings- og beredskapsbase ved Horten.  

Hærens Fallskjermjegerskole (HFJS) ble opprettet i 1962 på Trandum leir og er opphavet til det som i dag er FSK. På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen, besluttet regjeringen i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag er Forsvarets spesialkommando (FSK).