Forsvarets spesialkommando (FSK)

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke som løser nasjonale og internasjonale oppdrag.

Forsvarets spesialkommando (FSK) under øvelse Oslofjord 2019

Forsvarets spesialkommando (FSK) er en fleksibel og operativ spesialstyrke som med høy reaksjonsevne som løser pålagte oppdrag i hele spekteret av spesialoperasjoner.

FSK kan på politiets anmodning støtte med terrorbekjempelse og gisselredning ved olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Avdelingen har gjennomført en rekke krevende operasjoner i utlandet og nyter stor anerkjennelse for innsatsen.

Utdanner spesialjegere
FSK selekterer og utdanner spesialjegere til avdelingens kampskvadroner. I tillegg selekteres og utdannes vernepliktige kvinnelige jegere, og fallskjermjegere. Etter endt vernepliktsår kan de inngå i FSKs reservestyrker eller fortsette videre seleksjon og utdanning, og tjeneste i spesialstyrkene og Forsvaret forøvrig.
 

Historie
Hærens Fallskjermjegerskole (HFJS) ble opprettet i 1962 på Trandum leir og er opphavet til det som i dag er FSK. På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen, besluttet regjeringen i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag er Forsvarets spesialkommando (FSK).

FSK har hovedbase på Rena i Østerdalen og en trenings- og beredskapsbase ved Horten.  

Spesialjeger

Vil du bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap?

Pil til høyre
fsk_sb_12