Jegertroppen fra Forsvarets spesialkommando på vintertrening i Norge / Jegertroppen (all female) from Norwegian Special Operation Commando during winter training in Norway

Jegertroppen

Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Forsvarets spesialstyrker
Bakgrunn
Ingen
Antall stillinger
1-10
Søknadsfrist
15. apr 2021 Søk her

Krav til tjenesten

For at du skal kunne søke deg til Jegertroppen, må du innfri følgende krav:

 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen​​
 • Være norsk statsborger
 • Ha godt syn (må kunne bestå synstest uten bruk av briller eller linser​)
 • God helse
 • Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)
 • Plettfri vandel

Jegertroppen jobber i små grupper og skal i løpet førstegangstjenesten utdannes til å kunne løse oppdrag innen spesiell rekognosering (innhente informasjon om fienden) i og rundt bebygget område. ​For å komme inn i Jegertroppen, må du være fysisk og psykisk sterk, kunne lære raskt, og jobbe selvstendig og i team. 

Det er også viktig at du håndterer usikkerhet på en god måte, og tåler ubehag over tid. 

Fysiske minstekrav

 • 2 kroppshevinger
 • 20 armhevinger
 • 35 situps på 2 min
 • 20 rygghev
 • Svømmedyktig 200 meter
  • 10 meter under vann

Test på grovuttak:
- 7 km pakningsløp med egen sekk på 22 kg
- Antrekk: idrettstøy og joggesko
- Tidskrav: 54 minutter

Før opptak: 
- 7 km pakningsløp med utlevert sekk på 22 kg
- Antrekk: uniform, marsjstøvler og våpen
- Tidskrav: 54 minutter 

 1. Dersom du består opptaket vil du få mulighet til å starte som jegeraspirant ved Forsvarets spesialkommando (FSK). Som jegeraspirant vil du bli utdannet og trent for å oppnå de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å tjenestegjøre som jeger. Dette innebærer blant annet fallskjermtjeneste, skyting med håndvåpen, operativ bilkjøring, overlevelse, patruljetjeneste og opplæring i ulike innhentingsmetoder.

  Året i troppen gir mange utfordringer både som enkeltperson og som en del av et team. Du kommer til å fryse, være våt, trett, sulten og sliten utallige ganger i løpet av tjenesten. Men utdanningsprogrammet og treningsfilosofien fokuserer på å bygge mestringsfølelse – å lære seg selv å kjenne gjennom gradvis økte krav med realistiske målsettinger som bidrar til en positiv utvikling hos den enkelte og gruppen som helhet. Selvtilliten bygges gradvis gjennom erfaringer skapt individuelt og kollektivt. 

  Jegertroppen vil i løpet av utdanningsåret gjennomføre mange ulike kurs, eksempler på dette er,patruljekurs, overlevelseskurs, skytekurs, sanitetskurs, fallskjermkurs, nærkampkurs, samt en god del andre kurs og øvelser. 

  Året vil gi deg unike opplevelser, erfaringer og nære vennskap for resten av livet. Ballasten vil komme dere til nytte uavhengig av videre karrierevalg militært eller sivilt.

  Det er stort fokus på kvalitet og mengdetrening under hele utdanningsåret. Du vil bli trent av dyktige og erfarne instruktører og vil få personlig oppfølgning og veiledning gjennom hele året.

 2. ​Grovopptak

  Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak hvor det blant annet gjennomføres legesjekk og fysiske tester for å sikre at du består minstekravene​. Grovopptaket varer ca 1 uke og gjennomføres på Sessvollmoen leir.

  Innføringsuker

  Kvalifiserer du deg for videre opptak vil du få tilbud om å stille på innføringsukene som gjennomføres på Rena. Innføringsukene starter ca 14 dager etter grovopptaket er ferdig. Frem til innføringsukene starter har du fri.  

  I løpet av innføringsukene vil du få kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre jegeropptaket. Perioden er meget hektisk med fysisk trening og utdanning i grunnleggende militære disipliner. Du vil for eksempel få grunnleggende opplæring i kart og kompass, våpentjeneste, stridsteknikk, sanitetstjeneste, sluttet orden og fysisk trening.

  Tjenesten i innføringsukene er krevende og stiller krav til god fysisk form, mentalt overskudd, gode holdninger, intellektuelle evner og gode individuelle ferdigheter. 

  Opptaket 

  ​For å konkurrere deg til førstegangstjenesten ved Forsvarets spesialkommando, må du gjennom et omfattende opptak som varer i ca en uke.  

  Under opptaket vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som tester ditt potensial. Du vil bli testet og vurdert både som enkeltmann og hvordan du evner å samarbeide i en gruppe. Opptaket er svært fysisk og psykisk krevende. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, vil du bli tilbakeført til innføringsukene.

 3. Tjenesten i Jegertroppen er hektisk og krevende. Det stilles store krav til den enkeltes motivasjon, læringsevne og fysiske form. Din fysiske form er avgjørende for om du skal klare å henge med på utviklingen som kreves av deg i jegertroppen. Derfor anbefaler vi at du trener og forbereder deg godt. Bruk treningsprogrammet som du kan laste ned her.

   

 4. Etter fullført og bestått førstegangstjeneste i Jegertroppen, er du svært godt forberedt til å kunne søke videre utdanning i Forsvaret. Videre tjeneste i Forsvarets spesialkommando kan være en mulighet når avdelingen har ledige stillinger. Du vil også være søknadsberettiget til andre stillinger ellers i Forsvaret.

Søk her
Søknadsfrist 15. april