Marinejeger-kommandoen (MJK)

Marinejegerkommandoen er Forsvarets maritime spesialstyrke.

Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund /
Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway

Norges maritime spesialstyrke

Marinejegerkommandoen (MJK)  er den maritime komponenten i Forsvarets spesialstyrker (FS). Avdelingen løser oppdrag i alle domener, både til sjøs, i lufta og på land. Marinejegerkommandoen løser særlig sensitive og risikofylte oppdrag som stiller strenge krav til grundige forberedelser, hurtig reaksjon, høy presisjon og dristighet. Det stilles store krav til den enkeltes evne til å operere selvstendig og i samarbeid med andre.

For avdelingen er det viktig å ha stor tillit blant norske myndigheter. Marinejegerkommandoen står på høy beredskap for operasjoner i inn- og utland, og bistår også politiet med kontraterrorstøtte ved behov. Marinejegerkommandoen har gjennom årenes løp deltatt i en rekke krevende operasjoner i utlandet, og har bred erfaring med kontraterroraksjoner og gisselredninger.

Marinejegerkommandoen har sin hovedbase i Bergen med nærhet til Sjøforsvaret, sivil maritim sektor, offshore industri og store befolkningssentra på Vestlandet. Dette legger til rette for godt samvirke, gode treningsforhold og kort reaksjonstid. Bergensregionen byr på rike muligheter for ansatte og deres familier gjennom en livslang karriere. MJK har videre en trenings- og beredskapsbase på Ramsund orlogsstasjon som gir unike forhold for arktiske operasjoner i Nordområdene og integrasjon med Forsvarets øvrige strategiske kapasiteter.

Utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører

Marinejegerkommandoen selekterer og utdanner marinejegere til avdelingens kampskvadroner. I tillegg selekteres og utdannes spesialbåtoperatører.

Marinejegere er kjernen i den maritime spesialstyrkekomponenten. Marinejegere er spesielt selekterte soldater som trenes til å utføre et bredt spekter av spesialoperasjoner når som helst og hvor som helst. Marinejegerne gjennomfører oppdrag ved hjelp av god etterretning, innovasjon og mobilitet både på sjøen, i luften eller på land. Etter grunnutdanning spesialiseres marinejegere til blant annet ildledere, skarpskyttere, etterretningsoperatører, hundeførere, sprengningseksperter eller sanitetssoldater.

Spesialbåtoperatører er ansvarlig for innsetning av marinejegere. De opererer avanserte, høyhastighets overflatefartøyer for blant annet bordingsoperasjoner og andre typer maritime spesialoperasjoner.

Støttepersonell. Marinejegerkommandoen er avhengig av å ha et godt støtteapparat for å gjennomføre sine operasjoner. Avdelingen har derfor et bredt spekter av eksperter innen Combat Support og Combat Service Support. Dette er høyt kvalifisert personell som jobber med alt fra etterretning og forbyggende sikkerhet, samband, transport og logistikk, innovasjon og utvikling.

Marinejeger

Som marinejeger er du en del av Norges maritime spesialstyrke.

Pil til høyre
Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund /
Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway

Spesialbåtoperatør

Som spesialbåtoperatør gjennomfører du maritime spesialoperasjoner under særdeles krevende forhold.

Pil til høyre
Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / 
Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway

Arktisk forankring og global relevans

Marinejegerkommandoen (MJK) har som ambisjon å være verdensledende innen maritime spesialoperasjoner i arktiske strøk. I mer enn 30 år har avdelingen fostret pionerer i moderne norsk polarhistorie. Særlig har de to tidligere marinejegerne Børge Ousland og Rune Gjeldnes foretatt banebrytende ekspedisjoner i blant annet Arktis og Antarktis – ekspedisjoner som tøyer grensene for det man trodde var mulig. Deres erfaringer legges til grunn for avdelingens utdanning og konsepter for operasjoner i polare strøk.

Marinejegerkommandoen har gjennomført en rekke svært krevende operasjoner i inn- og utland, herunder i operasjoner i Europa, i Sentral-Asia og Afrika. Fra 2001 til 2021 har MJK hatt personell i Afghanistan. Mest kjent er innsatsen i forbindelse med operasjon Anaconda, operasjon Enduring Freedom og opptreningen av en afghansk spesialpolitiavdeling kalt CRU 222 via ISAF og Resolute Support Mission. Du kan lese mer dette i faktaboksen under:
 

Fakta Marinejegerkommandoen

 1. Marinejegerkommandoen er Norges eldste spesialavdeling og den direkte forbindelsen mellom dagens spesialstyrker og de norske spesialavdelingene Kompani Linge og Shetlandsgjengen som var organisert under britiske Special Operations Executive (SOE) fra høsten 1940.

  Både forsvarsminister Jens Christian Hauge og sjef for etterretningstjenesten, oberstløytnant Vilhelm Evang, var involvert da Marinens froskemannsavdeling ble opprettet i 1953 ved Bolærne fort i Oslofjorden for å etablere en ukonvensjonell krigføringsevne etter mal fra den amerikanske marinens spesialstyrker. De tette båndene mellom Marinejegerkommandoen, britiske og amerikanske spesialstyrker strekker seg tilbake til andre verdenskrig og den kalde krigen, og samarbeidet er fortsatt viktig for norsk og alliert sikkerhet.

 2. I 1999–2000 ledet MJK det norske Joint Commision Observers (JCO)-bidraget som del av de NATO-ledede operasjonene Implementation Force (IFOR) og Stabilization Force (SFOR) i Bosnia-Hercegovina. Dette var første gang etter 1945 at norske styrker gjennomførte spesialoperasjoner utenfor Norge

 3. Høsten 2009 var et element fra MJK embarkert på Sjøforsvarets fregatt KNM Fridtjof Nansen som del av EUs maritime militære operasjon Atalanta. Oppdraget var å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia, i Adenbukten og Det indiske hav. Tilsvarende bidrag ble gjentatt i 2013 under kommando av NATOs operasjon Ocean Shield.

 4. Fra 2001 til 2021 har MJK hatt personell i Afghanistan. I denne perioden har avdelingen utført en rekke krevende oppdrag:

  • Operasjon Anaconda: I 2001- 2002 deltok MJK i operasjon Anaconda og kampene mot terrororganisasjonen al-Qaida og Taliban i fjellområdene i det sørøstlige Afghanistan. Det norske bidraget ble, som resten av Task Force K-Bar, senere tildelt Presidential Unit Citation av president George W. Bush.
  • Operasjon Enduring Freedom: Marinejegerkommandoen gjennomførte oppdrag under operasjonen Enduring Freedom sør i Afghanistan i 2003. Vinteren 2005-2006 gjennomførte MJK oppdrag i Talibans kjerneområder i Nord-Helmand. Innsatsen la grunnlaget for den videre koalisjonsinnsatsen i Helmand. Bidraget var ledet av orlogskaptein Trond André Bolle, som i 2011 og som første soldat etter andre verdenskrig, ble tildelt Krigskorset med sverd (posthumt) for denne innsatsen.
  • ISAF: Fra sommeren 2008 til 2009 deltok MJK i ISAF. Under denne operasjonen var fokuset på å trene, rådgi og støtte den afghanske spesialpolitiavdelingen Crisis Respons Unit (CRU) 222 og forhindre angrep i Kabul gjennom å samle informasjon om og pågripe bombemakere og opprørsledere som var mistenkt for å forberede terroranslag.
  • Resolute Support Mission: I perioden 2015-2021 var MJK kontinuerlig deployert til NATO-operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan. Oppdraget var å trene, rådgi og støtte Crisis Respons Unit (CRU) 222. MJKs bidrag er det lengste sammenhengende spesialstyrkebidraget i norsk historie, og bidraget omfattet en rekke svært farefulle og usedvanlig krevende oppdrag. Et eksempel på dette er da den norske statsborgeren Arne Strand ble reddet ut av terrrorangrepet på Hotel Intercontinental 20. januar 2018 av de norske marinejegerne.

Trening og mentorering av CRU 222

Forsvarets spesialstyrker (FS) har siden 2008 hatt oppdraget med å trene opp og mentorere en afghansk spesialpolitiavdeling, Crisis Response Unit 222 (CRU 222). Du kan lese mer om dette her

Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK) har vekslet på å løse dette oppdraget. I periodene 2008-2009 og fra 2015-2021 hadde Marinejegerkommandoen ansvaret for CRU.

Dette bidraget omfattet en rekke farefulle og krevende oppdrag. I denne perioden rykket eksempelvis Marinejegerkommandoen ut til og bekjempet 46 ulike terrorangrep sammen med CRU. I forbindelse med angrepene har avdelingen bidratt til å frigjøre og evakuere nærmere 1800 sivile, statsborgere fra blant annet Afghanistan, USA, Storbritannia, Canada, Tyskland, Frankrike og Spania.

I samme periode gjennomførte MJK og CRU 222 nærmere 300 arrestasjonsoppdrag og operasjoner mot narkotikanettverk over hele Afghanistan.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om krav, søknad, stillinger eller lignende?
Nysgjerrig på mer?
I Forsvarets podkast «Våre historier» kan du høre marinejegerne fortelle om et av de 46 terrorangrepene de rykket ut til sammen med CRU.

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Pil til høyre
FS_karusell_01_16