Marinejeger-kommandoen

Norges maritime spesialstyrke

Marinejegerkommandoen_følger_med_på_at_du_lastet_ned_dette_bildet

Marinejegerkommandoen (MJK) tilhører Forsvarets spesialstyrker (FS) og er hovedsakelig lokalisert i Bergen og Ramsund.

Oppdragene MJK løser krever nøye forberedelser, spesielle ferdigheter, høy presisjon og hurtig reaksjon.

Avdelingen vektlegger særskilt samarbeidsevner og evnen til å være en lagspiller.

Marinejegerkommandoen har gjennom årenes løp deltatt i en rekke krevende operasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen har bred erfaring med blant annet kontraterroraksjoner, gisselredninger og skjermede operasjoner.

Tjenesten beskrives som variert, avansert, krevende og unik. Miljøet bærer preg av lang ståtid, godt samhold og tette bånd.

Avdelingen opererer i domenene sjø, land og luft.

«Rari Nantes in Gurgite Vasto»

Marinejegerkommandoen selekterer og utdanner to kategorier spesialoperatører; marinejegere og spesialbåtoperatører.

I tillegg selekteres og utdannes annet nøkkelpersonell.

 

Marinejeger

En operativ marinejeger utfører alle typer spesialoperasjoner - oppdrag ingen andre er i stand til å løse.

Marinejegere kjennetegnes ved at den enkelte er oppdragsfokusert, løsningsorientert og ydmyk.

Spesialbåtoperatør

En operativ spesialbåtoperatør benytter avanserte sensorplattformer og bemanner ulike overflatefartøyer - for blant annet bordingsoperasjoner og andre typer maritime spesialoperasjoner.

Nøkkelpersonell

Marinejegerkommandoen er avhengig av personell med et bredt spekter av ferdigheter for å kunne gjennomføre sine operasjoner.

Avdelingen har derfor en variert sammensetning av kompetanse og erfaring innen eksempelvis Combat Support og Combat Service Support.

Dette er høyt kvalifisert personell som jobber med alt fra etterretning og forbyggende sikkerhet, samband, transport- og logistikk, innovasjon og utvikling - for å nevne noe.

Marinejeger

Som marinejeger er du en del av Norges maritime spesialstyrke.

Pil til høyre
Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund /
Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway

Spesialbåtoperatør

Som spesialbåtoperatør gjennomfører du maritime spesialoperasjoner under særdeles krevende forhold.

Pil til høyre
Spesialbåtoperatører fra Marinejegerkommandoen trener under en øvelse i Ramsund / 
Boatoperators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in nothern Norway

Vår historie

Marinejegerkommandoen er Norges eldste spesialavdeling. Avdelingen er en videreføring av de norske spesialavdelingene Kompani Linge og Shetlandsgjengen som var organisert under britiske Special Operations Executive (SOE) fra høsten 1940.

Den gangs forsvarsminister Jens Christian Hauge og sjef for etterretningstjenesten, oberstløytnant Vilhelm Evang var begge involvert da Marinens froskemannsavdeling ble opprettet i 1953 ved Bolærne fort i Oslofjorden. Målet med dette var å etablere en ukonvensjonell krigføringsevne etter mal fra den amerikanske marinens spesialstyrker. Avdelingens tette bånd til både britiske- og amerikanske spesialstyrker strekker seg helt tilbake til andre verdenskrig og den kalde krigen.

Samarbeidet er fremdeles viktig for både norsk og alliert sikkerhet.

Arktis

Marinejegerkommandoen er verdensledende innen maritime spesialoperasjoner i arktiske strøk/ miljøer. 

Tidligere marinejegere har gjennomført banebrytende polarekspedisjoner ulikt noe man tidligere har sett i verdenshistorien - deres erfaringer legger forutsetningene for avdelingens utdanning og arbeidsmetoder i arktisk klima.

Marinejegerkommandoen er spydspissen av Norges maritime spesialoperasjoner og samarbeider hver eneste dag med nasjonale og internasjonale styrker rundt om i verden.

Globalt

Marinejegerkommandoen har de siste 70 årene gjennomført en rekke svært krevende operasjoner i inn- og utland, herunder operasjoner i Europa, Sentral-Asia og Afrika.

Fra 2001 til 2021 hadde MJK blant annet personell i Afghanistan. Mest kjent er innsatsen i forbindelse med operasjonene Anaconda og Enduring Freedom, samt opptreningen av en afghansk spesialpolitiavdeling kalt CRU 222 via ISAF og Resolute Support Mission.

Et lite utdrag av våre deployeringer

 1. I 1999-2000 ledet MJK det norske Joint Commision Observers (JCO)-bidraget som del av de NATO-ledede operasjonene Implementation Force (IFOR) og Stabilization Force (SFOR) i Bosnia-Hercegovina. Dette var første gang etter 1945 at norske styrker gjennomførte spesialoperasjoner utenfor Norge.

 2. Høsten 2009 var MJK embarkert på Sjøforsvarets fregatt KNM Fridtjof Nansen som del av EUs maritime militære operasjon Atalanta. Oppdraget var å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia, i Adenbukten og Det indiske hav. Tilsvarende bidrag ble gjentatt i 2013 under kommando av NATO-operasjonen Ocean Shield.

 3. Fra 2001 til 2021 har MJK hatt personell i Afghanistan. I denne perioden har avdelingen utført en rekke krevende oppdrag. Dette inkluderer blant annet:

  Operasjon Anaconda

  I 2001- 2002 deltok MJK i operasjon Anaconda og kampene mot terrororganisasjonen al-Qaida og Taliban i fjellområdene i det sørøstlige Afghanistan. Det norske bidraget ble, som resten av Task Force K-Bar, senere tildelt Presidential Unit Citation av president George W. Bush.

  Operasjon Enduring Freedom

  Marinejegerkommandoen gjennomførte oppdrag under operasjonen Enduring Freedom sør i Afghanistan i 2003. Vinteren 2005-2006 gjennomførte MJK oppdrag i Talibans kjerneområder i Nord-Helmand. Innsatsen la grunnlaget for den videre koalisjonsinnsatsen i Helmand. Bidraget var ledet av orlogskaptein Trond André Bolle, som i 2011 og som første soldat etter andre verdenskrig, ble tildelt Krigskorset med sverd (post mortem) for denne innsatsen.

  ISAF

  Fra sommeren 2008 til 2009 deltok MJK i ISAF. Under denne operasjonen var fokuset på å trene, rådgi og støtte den afghanske spesialpolitiavdelingen Crisis Respons Unit (CRU) 222. Målet med dette var å forhindre angrep i Kabul, noe som ble gjort gjennom å redusere risikoen for terroranslag.

  Resolute Support Mission

  I perioden 2015-2021 var MJK kontinuerlig deployert til NATO-operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan. Oppdraget var å trene, rådgi og støtte Crisis Respons Unit (CRU) 222. MJKs bidrag er det lengste sammenhengende spesialstyrkebidraget i norsk historie. Bidraget omfattet en rekke svært farefulle og usedvanlig krevende oppdrag.

  Trening og mentorering av CRU 222

  Forsvarets spesialstyrker (FS) hadde fra 2007 oppdraget med å trene opp og mentorere en afghansk spesialpolitiavdeling, Crisis Response Unit 222/ CRU 222 (Du kan lese mer om dette her).

  I periodene 2008-2009 og fra 2015-2021 hadde Marinejegerkommandoen ansvaret for CRU overordnet. Bidraget omfattet en rekke farefulle og krevende oppdrag. I denne perioden rykket eksempelvis Marinejegerkommandoen ut til og bekjempet 46 ulike terrorangrep sammen med CRU. I forbindelse med angrepene har avdelingen bidratt til å frigjøre og evakuere nærmere 1800 sivile, statsborgere fra blant annet Afghanistan, USA, Storbritannia, Canada, Tyskland, Frankrike og Spania.

  I samme periode gjennomførte MJK og CRU 222 nærmere 300 ulike operasjoner i hele Afghanistan.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om krav, søknad, stillinger eller lignende?
Nysgjerrig på mer?
I Forsvarets podkast «Våre historier» kan du høre marinejegerne fortelle om et av de 46 terrorangrepene de rykket ut til sammen med CRU.

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Pil til høyre
FS_karusell_01_16