Marinejeger-kommandoen (MJK)

Marinejegerkommandoen er Forsvarets maritime spesialstyrke.

Operatører fra Marinejegerkommandoen trener på Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen / Operators from Norwegian Naval Special Operation Commando are training at Haakonsvern marine base outside Bergen

Marinejegerkommandoen er en fleksibel ressurs som i likhet med Forsvarets spesialkommando (FSK) er i stand til å løse komplekse oppdrag innenfor hele spekteret av spesialoperasjoner.

Forsvarets maritime spesialstyrke deltar som en integrert del av moderne krigsoperasjoner. Marinejegerkommandoen løser oppdrag som stiller særlige krav til grundig planlegging, hurtig reaksjon, høy presisjon, skjult gjennomføring, dristighet, mot og evne til å operere selvstendig.

Avdelingen står på beredskap, og kan ved behov bistå politiet på anmodning eller være klar til å gjennomføre operasjoner i Norge eller i utlandet. Avdelingen har gjennom årenes løp deltatt i en rekke krevende operasjoner i utlandet, og nyter stor anerkjennelse for innsatsen.
 

Utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører

Marinejegerkommandoen selekterer og utdanner marinejegere til avdelingens kampskvadroner. I tillegg selekteres og utdannes spesialbåtoperatører. Spesialbåtoperatørene er ofte ansvarlig for innsetning av marinejegere, men løser også selvstendige oppdrag.

Historie

I 1953, i kjøl​vannet av andre verdenskrig, opprettet Forsvaret en egen avdeling som kunne utføre rekognosering- og sabotasjeoppdrag mot fiendtlige mål, over og under vann. Dette var starten på det som i dag kalles Marinejegerkommandoen (MJK).

Marinejegerkommandoen har hovedbase på Haakonsvern i Bergen, og en trenings- og beredskapsbase i Ramsund.  

Marinejeger

Som marinejeger er du en del av Norges maritime spesialstyrke.

Pil til høyre
Marinejegerkommandoen øver på bording av fartøy_Thumbnail

Spesialbåtoperatør

Som spesialbåtoperatør gjennomfører du maritime spesialoperasjoner under særdeles krevende forhold.

Pil til høyre
En operatør fra MJK ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som gjennomfører ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Pil til høyre
FS_karusell_01_16