Emneside for ING2301 Funksjoner, differensialligninger og numeriske metoder

Hva lærer du

Emnet dekker følgende faglig innhold: 

 • Tallsystemer
 • Funksjoner generelt
 • Trigonometriske funksjoner
 • Logiske porter
 • Vektorer
 • Komplekse tall
 • Derivasjon
 • Integrasjon
 • Ordinære differensialligninger
 • Numeriske metoder for å løse differensialligninger
 • Programmering (grunnleggende begreper og teknikker, Python)
 1. Kunnskap

  Kandidaten...

  • (K1) har bred kunnskap om temaene som er beskrevet i emnets innhold, det gjelder teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy.
  • (K2) har kjennskap til koblingen mellom praktiske problemer og de matematiske begreper som skal brukes til løsningen av ingeniørfaglige problemer.
  • (K3) kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

   

  Ferdigheter

  Kandidaten...

  • (F1) kan bruke solide regneferdigheter til å løse oppgavene innenfor grunnleggende problemstillinger fra ingeniørmatematikken.
  • (F2) kan benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat og manipulere symboler og formler.
  • (F3) kan forklare og bruke matematiske metoder og verktøy.
  • (F4) kan løse matematiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater.

   

  Generell kompetanse

  Kandidaten...

  • (G1) kan forklare hvordan matematikk kan brukes til å løse praktiske og tekniske problemer, og stille opp matematiske modeller innen en ingeniørfaglig ramme.
  • (G2) kjenner til og kan behandle matematiske modeller som andre emner og personlig faglig utvikling kan bygge videre på.
  • (G3) kan forstå mulighetene og begrensningene som ligger i analytiske og numeriske løsningsmetoder for temaene i emnet. Dette inkluderer en forståelse av feil ved tilnærmede løsninger.
  • (G4) kan tenke matematisk og resonnere presist, samt kommunisere om matematikk, både muntlig og skriftlig.
 2. Forelesninger

  Regneøvelser

  Prosjekt

  Selvstudium

  Det forventes ca 16 timer arbeidsinnsats per uke.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

   

  Obligatorisk arbeidskrav: En skriftlig individuell prøve som må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til vurdering. 

 5. Emnet bygger videre på realfagskunnskap fra Matematikk R2 og skal gi studentene det nødvendige matematiske grunnlaget til å kunne starte en ingeniørutdannelse.

  Emnet koordineres med de andre tekniske emnene.

  Det legges vekt på å bruke eksempler fra disse og fra tjeneste i Sjøforsvaret.