Martin_Nilsen2_bearbeidet

Fra sivil bachelor til offiser

Martin (25) fikk lederansvar fra første dag i jobb hos Forsvaret.

Fra høsten 2019 til sommeren 2020 tok Martin Nilsen årsstudium i ledelse og militære operasjoner. Etter endt utdanning gikk han inn i lederstilling på lavere nivå, dette er han veldig fornøyd med, siden man sjelden får slike muligheter i det sivile markedet.

Valgte Forsvaret

– Jeg valgte Forsvaret siden karrieremulighetene er mange, jeg får jobbet bredt innenfor fagområdet mitt, og jeg får jobbe i en spennende organisasjon som hele tiden er i utvikling, forteller Martin.

Han er løytnant og jobber i dag som HR-rådgiver på Setermoen, og har et hovedfokus på befal, offiserer og sivilt ansatte i Artilleribataljonen. Jobben går blant annet ut på å gi råd, veilede og følge opp ledere innenfor HR-relaterte oppgaver og spørsmål.

Fra før av hadde han befalsskole, erfaring fra jobb som troppsbefal/instruktør, og en bachelor i HR og personalledelse.

– Samtidig som jeg tok bachelor, åpnet det seg en mulighet for ettårig krigsskole for bachelorutdannede, så jeg visste allerede før jeg var halvveis på bachelorgraden at jeg kom til å søke, sier han.

Martin valgte studiet siden han visste at lederutdanningen i Forsvaret har mye mer praksis enn mange andre utdanninger.

– Du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i et trygt læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile.

Gir mye

Martin forteller at offisersutdanningen ga ham personlig utvikling og militære ferdigheter han ikke satt inne med fra før av, noe han sier han har dratt mye nytte av i nåværende stilling.

– Miljøet på Krigsskolen er ekstremt bra. Helt fra opptaket blir man kjent med potensielle medstudenter, og gjennom hele studiet samarbeider man – enten det gjelder teoretiske oppgaver ved skolebenken eller oppdragsløsing under feltøvelser, sier han.

«Du får prøvd og videreutviklet lederegenskapene dine i et trygt læringsmiljø.»

Martin Nilsen

Videre forteller han hva han har lært:

– Jeg fikk først og fremst innsikt og et bredere bilde av den militære profesjon. I løpet av året på Linderud lærte vi blant annet om militært lederskap, militærmakt, militærteori og hva det vil si å være offiser.

Stortrives

– Jeg jobber i dag med svært dyktige ansatte og får lov til å jobbe med spennende arbeidsoppgaver med et svært viktig samfunnsoppdrag, sier han.

Han forteller at han har et stort ønske om å fortsette å jobbe i det fagområdet han nå er i. Og videre ønsker han å bli seksjonssjef innenfor HR, og med tiden kunne jobbe i Hærstaben.

– Jeg stortrives, og vil anbefale de som kunne tenke seg en jobb i Forsvaret å sende en søknad til opptak.

20201008FR-1515.jpg
Martin jobber ved Artilleribataljonen på Setermoen. Avdelingen gir ildstøtte til landoperasjoner, blant annet ved hjelp av artillerivognene K9. Foto: Frederik Ringnes

 

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

  • Utdanningen bygger videre på den sivile graden du allerede har, uansett fagområde. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.
  • Du får teoretisk og praktisk kunnskap i å lede andre, og du får kompetanse i militærprofesjonen og militære operasjoner.
  • Etter studiet er du sikret en relevant og spennende jobb som offiser i Forsvaret.
  • Du kan også bygge videre på utdanningen, slik at du blir aktuell for stillinger på et høyere stabsnivå i Forsvaret.