Personell fra Forsvaret, Luftambulansen og Nasjonal Medisinsk Utryknings Team For Høyrisikosmitte monterer og trener med 4 kuvøser i et av Forsvarets C-130 Hercules fly.

Et stort løft for Forsvarets smittevernkapasitet

Aldri før har så mange smittepasienter kunnet bli fraktet på én gang.

Forsvarets sanitets (FSAN) innkjøp av fire smittekuvøser av typen EpiShuttle gir en helt ny evakueringskapasitet, til gode for både egne styrker og den sivile befolkningen.

Med hjelp av Luftforsvarets C-130J Hercules transportfly er det nå mulig å løfte opptil seks kuvøser, hvor inntil to pasienter kan være i respirator. Det er mer enn hva noen annen lufttransportkapasitet klarer, enten i det sivile eller militære.

– Det er unikt i Norge, og for meg bekjent, også i europeisk sammenheng.

Det sier anestesilege og medisinsk ansvarlig for Forsvarets sanitets luftevakueringsgruppe, oberstløytnant Håkon Asak.

På kontrakt med Forsvaret

Han er med i FSANs luftevakueringsgruppe, som også består av sivilt helsepersonell på beredskapskontrakt med Forsvaret.

FSAN Luftevakueringsgruppe

  • Forsvarets sanitet tilbyr medisinsk luftevakuering som primært benyttes i militære operasjoner, men som ved behov støtter det sivile samfunn.
  • Luftevakueringsgruppen står på beredskapskontrakt og består av medical crew director (lagfører), anestesilege, anestesisykepleier, intensivsykepleier, sykepleier og paramedic (høyskoleutdannet ambulansearbeider).
  • Personellet er primært rekruttert fra sivilt helsevesen og ledes under oppdrag av militær offiser med helsefaglig bakgrunn.
  • Det stilles strenge krav til personellets helse og medisinske kompetanse. Personellet gjennomgår militær utdanning og har jevnlig trening og øving på luftevakuering.
  • Luftevakueringsgruppen står på beredskap 24 timer om døgnet, 365 dager i året.
  • Luftevakueringsgruppen har vært med på flere skarpe oppdrag: Blant annet evakuering under tsunamien i Thailand 2004, gisseltakingen i Algerie i 2013 og nylig evakueringsoperasjonen ut fra Afghanistan.

Luftevakueringsgruppen gjennomførte nylig for første gang en øvelse om bord i et Hercules-fly der alle de fire nye kuvøsene var i bruk.

Til militært og sivilt bruk

– Dette er først og fremst en militær ressurs, men når vi nå har muligheten til å løfte så mange er det også en kjempestøtte til det sivile. For eksempel fra Svalbard eller Nord-Norge til sykehus på Østlandet, forklarer Asak.

Nylig ble transportflyet brukt til evakuering av sivilt og militært personell ut av Kabul, og har over en lengre periode bidratt med transportstøtte for FN i Mali, hvor også syketransport var en del av oppdraget. I 2014 bidro ett av Luftforsvarets fly i Ebola-krisen, der det sto på beredskap for å hente ut norsk personell.

– Se for deg at en svært smittsom sykdom rammer nordmenn i utlandet. Det blir bestemt at de må hentes hjem. For at ikke helsepersonellet som skal behandle og frakte pasientene skal bli utsatt for smitte, er det sikrest å legge pasientene i tette kuvøser. Da slipper man også å bruke dyrebar tid på å desinfisere alle omgivelser, forklarer Asak.

Nå vet vi at slike utbrudd kan skje. Også her hjemme i Norge. Covid-19 har lært oss det.