20210826FR-0094

Sivile fly og norsk helsepersonell har bistått i evakueringen

Helsepersonell på beredskap for Forsvaret har deltatt i evakueringsoperasjonen ut av Afghanistan. I tillegg er Forsvarets avtale med SAS blitt utløst.

Ved større hendelser kaller Forsvaret inn sivilt personell med medisinsk kompetanse. En slik gruppe består av anestesileger, spesialsykepleiere, sykepleiere og paramedicer. Disse er nå kalt inn for å bistå i evakueringen av personell og flyktninger ut av Afghanistan.

– Personellet står på beredskap og har blitt brukt ved større katastrofer tidligere, som tsunamien i 2004 samt andre oppdrag, forklarer major Henriette Stråmyr, sjef for luftevakueringsgruppen i Forsvarets sanitet (FSAN).

Dette er de evakuerte

Over 1100 personer har de siste to ukene blitt evakuert fra Kabul. Blant dem som har kommet til Norge, er det vel 400 norske borgere og personer med tilknytning til Norge, i tillegg kommer lokalt ansatte afghanere og deres familier, og en gruppe personer som har tilknytning Forsvaret.

Norge har også gitt assistert utreise til andre afghanske borgere som har spesielt behov for beskyttelse.

Helsepersonellet reagerte raskt

Det norske helsepersonellet inngår i en vaktturnus og står på beredskap hele året. De kan kalles inn på svært kort varsel for å kunne løse oppdrag innen gitte klartider.

– Vi ser på tidslinjen vår, at fra vi kalte inn personellet til å bidra til de var klar, gikk det raskt. Dette oppdraget er et godt eksempel på at vi er i stand til å løse ulike oppdrag på svært kort varsel, sier Stråmyr.

Ved siden av jobben på norske sivile helseinstitusjoner har personellet inngått en beredskapskontrakt med Forsvaret. For dette personellet stilles det strenge krav til egen helse og medisinsk kompetanse. De har også gjennomgått militær utdanning og har jevnlig trening og øving på luftevakuering.

SAS inngår i beredskapen

For å sikre tilgang på sivilt fly har Forsvaret inngått en beredskapsavtale med SAS. Ved behov forplikter flyselskapet å stille med et fly dersom Forsvaret utløser avtalen.

­– Dersom SAS-avtalen utløses, kan flyet rigges om for å dekke det medisinske behovet. Denne kapasiteten kan ta respiratorpasienter og et stort antall av både sittende og liggende pasienter. Den medisinske behandlingen samsvarer med sivil luftambulansetransport, forklarer Stråmyr.

Luftforsvaret bekreftet at avtalen med SAS har blitt utløst i evakueringsoppdraget for å frakte personell trygt hjem til Norge. SAS-flyet som er tatt i bruk, er på dette oppdraget ikke rigget om med båre- og intensivplasser, men har med seg fagpersonell og enklere medisinsk utstyr.

Trener jevnlig på evakuering

Talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, sier Forsvaret er godt trent med de sivile ressursene for å takle slike evakueringsoppdrag.

– Øvelse «Samaritan» er en øvelse i regi av FOH som går hver høst. Den øves jevnlig for å trene på evakueringen av norsk personell, og nå ser vi virkelig nytten av det, understreker Moen.