Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen sammen med soldater fra Porsangmoen

Forsvaret og hendelsene i Ukraina

Forsvaret har økt årvåkenhet som følge av invasjonen av Ukraina. Men i nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er uendret.

Natt til torsdag startet Russland en invasjon av Ukraina. Forsvaret følger situasjonen nøye sammen med våre allierte, og vi har god oversikt i våre nærområder. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret.

Forsvaret har iverksatt enkelte beredskapstiltak. I hovedsak handler disse om økt årvåkenhet og gjennomgang av eksisterende planverk.

– Forsvaret har beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvarets aktivitet opprettholdes. Grensevakten langs den norsk-russiske grensen i Finnmark fortsetter oppdraget sitt med å overvåke grensen. Andre nasjonale operasjoner, deltakelse i internasjonale operasjoner, trening og øving fortsetter som planlagt. Dette gjelder også øvelse Cold Response.

Forsvarssjefen har tett dialog med norske myndigheter og allierte om situasjonen i Ukraina.

– Norge og NATO står samlet. Forsvaret har blant annet bidrag i Litauen, en fregatt i Middelhavet og Quick Reaction Alert-beredskap fra Evenes. Vi bidrar ikke minst ved vår tilstedeværelse her hjemme, i hele landet på NATOs nordflanke, sier Kristoffersen.